Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
628
28 юни 1943 г.
 

Ф. Козовски

КОЙ СЕ РАЗПОРЕЖДА С НАШИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ?

Наемната властвуваща шайка, която превърна страната в същинска мушия на хитлеристка Германия, има още тупето да говори за „обединена, целокупна и даже „свободна” България”.

Как прочее изглежда така наречената „обединена България” най-добре знае македонското и тракийско население, което е писнало кански от такива „обединители” като джелатите на Габровски, прокурорите-палачи на Партов и янкеседжиите на Божилов.

А що се отнася обаче до тоя безспорен факт, че филовци наистина превръщат страната в хитлеристка колония, говори освен всичко друго и това, че нашият железопътен и воден транспорт, цялата наша съобщителна мрежа се намира вече под пълната власт на германския балкански щаб.

Това, че начело на министерството на пътищата и съобщенията стои някакъв си Радославов и че той се именува даже български министър, не изменява в нищо фактическото положение на нещата. На германските колонизатори е даже по-изгодно да експлоатират нашите национални богатства, да грабят народния труд и държат в подчинение народа посредством такива именно верни свои оръдия като радославовци, захариевци, василевци, габровскиевци и прочее марионетки като тях.

Както съобщиха правителствените вестници, в София са пристигнали двама германски емисари — „специалисти по железопътното дело”, — някой си д-р Фогел и също такъв ерзац, като него доктор, някой си Шрам. „Германските специалисти — се говори в съобщението на вестни-

417
 

ците — ще инспектират българските железници, за да проверят тяхната готовност в случай на война.”

По-голямо откровение от това — здраве му кажи! Ето истинските чорбаджии на радославовци. Това са именно тия съмнителни доктори, разни фогеловци и шрамовци, които не само че не крият, а напротив, съвършено открито и цинично оповестяват своята роля — инспектори на нашите национални железници.

Но това е едната страна на въпроса, а другата, и не по-малко важна, е тая, че същите тези фамозни „доктори” и техните български слуги не крият, че нашите железници се проверяват от гледна точка на тяхната готовност за близка война.

Патриоти, родолюбци от народа и армията! Военните емисари на Хитлер — фогеловци и шрамовци, са зловещи предвестници на кървавата авантюра, в която Хитлер и неговата агентура у нас се готвят да хвърлят нашата страна. Вдигайте се на решителна борба срещу пъкления план на съзаклятническата шайка Борис—Филов—Михов! Няма друг път за спасението на страната от зиналата пред нея страшна пропаст освен всеобщото народно повдигане за събарянето от властта на предател ската властвуваща клика.


[Previous] [Next]
[Back to Index]