Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
620
26 юни 1943 г.
 

Васил Коларов

ДВЕ ГОДИНИ ГЕРМАНО-СЪВЕТСКА ВОЙНА И НАШИЯТ ВЪРХОВЕН ДЪЛГ ПРЕД РОДИНАТА

Преди две години немските пълчища коварно нахлуха в Русия с цел да ограбят Съветската страна и поробят нейните народи.

Тогава Хитлер беше в апогея на своята брутална мощ. Той се считаше всесилен и непобедим. За него нямаха значение никакви международни договори, никакъв международен морал. Пактът за ненападение, който той беше сключил със Съветска Русия, за него беше едно парче книга, което той стъпка с нозете си. Опиянен от своите първоначални успехи, той се надяваше, че скоро ще стане господар на цяла Европа, за да наложи след това на света фашисткия закон на джунглите.

В тоя съдбоносен за цялото свободолюбиво човечество момент българският народ с всичките си симпатии зае страната на своите освободители. Той беше дълбоко възмутен от разбойническото нападение на немците, което той почувствува като един удар не само срещу Русия, но и срещу свободата и независимостта на България.

Със своето здраво чувство българският народ дойде до заключението, че най-сигурна гаранция за неговата свобода и независимост представлява велика и свободолюбива Съветска Русия, и затуй с такава упоритост и единодушие той настояваше за сключването на пакт за дружба със Съветския съюз.

Но властвуващата клика се беше окончателно продала на Хитлер. Немското нападение срещу Съветска Русия послужи като сигнал и за нея. Наистина Борис, Филов и компания, страхувайки се от народната съпротива и мъст, не се решиха и до днес да обявят открито

413
 

война на Съветския съюз, но затуй те всячески помогнаха на Хитлер да превърне България в плацдарм срещу Съветска Русия. Само патриотите, които непрекъснато вредят, саботират, хвърлят във въздуха, унищожават, разрушават всичко, което служи за целите на немците, работят да бъде измит позорът от лицето на България.

От две години насам фашистките вестници представляват воняща клоака, гериз, за всички немски антисъветски нечистотии. Една подкупена от немците шайка от декласирани полуинтелигенти използува монопола на словото и печата, за да черни великия руски народ и позори българското име. Бойкотът се оказа недостатъчен, за да бъдат пречупени мръсните пера и запушени гнусните уста на тия изверги. Необходими са по-силно действуващи средства за борба срещу тях.

Българският народ беше на страната на Червената ермия и когато тя с тежки боеве против врага отстъпваше, и когато тя победоносно гонеше пред себе си немско фашистките пълчища. Славната Сталинградска победа, която се яви повратен момент в хода на световната война, укрепи още повече вярата на нашия народ в близката победа на силите на свободата и го направи по-смел и по-решителен в борбата срещу хитлеристка Германия и нейните агенти.

Фашистката шайка се опитва да скрие своето банкрутство, като разпространява немската басня, че уж преди две години разбойникът Хитлер спасил Европа от руско нашествие. Няма в България простаци, които да вярват на подобни бебини деветини. Поробените народи в Европа виждат в лицето на Червената армия съюзник, а не враг, и те знаят, че тя воюва не за поробването на чужди народи, а за освобождението на своята земя от хитлеровските орди.

Усиленият терор по цялата страна свидетелствува, че Борис, Филов и съдружие са решили да пожертвуват България и българския народ за спасението на хитлеровото господство на Балканите. Затуй върховният дълг пред родината диктува на нашите патриоти, опирайки се върху народа и армията и сплотени в Отечествения фронт, да свалят предателското правителство, да прогонят немците и осуетят въвличането на нашата страна в хитлеровата обречена на поражение разбойническа война.


[Previous] [Next]
[Back to Index]