Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
607
23 юни 1943 г.
 

Ф. Козовски

ПРОТИВ ЗАЕМА НА ГЛАДА И ВОЙНАТА

Когато филовци се убедиха, че под формата на „заем” и доброволно не могат да изкопчат от народа нито един петак, те прибягнаха до голото данъчно насилие. В края на месец март тази година властвуващата хитлеристка клика прокара, както е известно, със закон задължителен държавен заем. За демагогия тоя „заем” биде наречен „народен”.

Народни в тоя пладнешки грабеж са, разбира се, само парите, които божиловци искат да извлекат насила из народния джоб. Целите обаче на тоя обир са противонародни, престъпни и предателски. Защото не може да бъде наречено „народен заем” насилственото облагане на народа, на всички почти негови слоеве за цели, които нямат нищо общо с действителните народни интереси и интересите на страната.

Както предидущият, така и новият задължителен държавен заем преследва една и съща цел, а именно — организирането грабежа на народния труд и богатства и подготовката за вмъкването на страната в хитлеровата война.

Понемчените властници не се задоволяват само с това, че ограбват на безценица плодовете на народния труд в полза на хитлеристка Германия. Те искат, щото народът сам, от собствената си кесия, да финансира тоя грабеж.

Значителна част от тоя така наречен „заем” е предназначена, както е известно, за изплащане на нашия собствен износ в Германия, т. е. на всичко това, което Германия задига без счупен мангър и на юнашка вересия

410
 

от нас. С една дума, хитлеристка Германия „купува” от нас за сметка на нашата държавна каса, тоест с парите, които народът трябва предварително да внесе на божиловци във формата на ... „народен заем”.

Получава се както в поговорката: „Къде е Киро? — на кирия, а пари за катран няма”. Нашият народ не само че не получава нищо реално срещу износа в Германия, но и сам трябва да заплаща собствения си обир.

Друга и значителна част от така наречения „народен заем” отива за поддържането на цяла мрежа от шпиони, доносчици, тайни и явни полицаи, на всевъзможни малки и големи катили, които осъществяват днес кървавия гестаповски терор над народа.

Значителна част ст съшия тоя насилствен „заем” отива за целите на хитлеристката пропаганда. С него се плаща на продажните вестникари, на правителствените агитатори, на цялата оная паплач от наемници на перото и словото, която днес пее хвалебни песни на хитлеризма и неговите агенти у нас.

Голяма част от тоя противонароден „заем” отива за строеж на стратегически линии и пътища, на военни укрепления и съоръжения, които нямат нищо сбщо с действителната отбрана на страната. Целият тоя грамаден строеж, за който се пръскат милиарди крадени народни пари, е предназначен изключително за целите на хитлеристката война на Балканите. Тоя строеж следователно няма нищо общо с безопасността на отечествените граници, напротив, той създава предпоставките на една непосредствена опасност за сигурността на страната, пре връщайки неизбежно нашата територия в предстоящ театър на военни действия с всичките грозни последствия от това.

И лъвската част на тоя противонароден „заем” е предназначена да финансира подготовката за вмъкването на нашата страна и нашата армия в пагубната разбойническа хитлеристка война.

Ето какво е истинското и главно предназначение на тоя бандитски заем. Ето за какви цели родоотстъпническата тайфа Борис—Филов—Божилов бърка насила в пояса на народа.

Новият държавен така наречен „народен заем” е повече от обир — той е съзаклятие срещу сигурността

411
 

и живота на нашия народ, комплот против бъднините на нашата родина. Който следователно съдействува на тоя заем, той ще-не ще съдействува на предателите на отечеството, съдействува на техните пъклени намерения да спасяват с цената на народната кръв тънещия пиратски кораб на хитлеристка Германия.

Родолюбци, всички, на които е скъпа родната земя, нейната чест и бъдеще — бойкотирайте този предателски заем!

Нито стотинка за заема на глада и отечиствената измяна, за заема на войната!

Не подавайте декларации! Крийте, намалявайте размера на своите доходи! Гонете правителствените агенти по описа и оценката на вашето имущество! Не им давайте никакви сведения за вашето имотно състояние и доходи! Противонародният държавен „заем” трябва да бъде провален с всички възможни средства и с цената на всички жертви.

Борбата за осуетяването на тоя заем е съставна част от народната, отечествена борба против вмъкването на страната в хитлеристката война, борба за спасението на страната от гибел и катастрофа!


[Previous] [Next]
[Back to Index]