Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
598
21 юни 1943 г.
 

Васил Коларов

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ФИЛОВ — ПРАХ В ОЧИТЕ НА НАРОДА

Изложението на Филов върху външното положение на България е прах в очите на народа. То е лишно доказателство за гаврата на властвуващата фашистка шайка над нашия народ.

Филов ни радва с „традиционната дружба”, която съществувала между България и Унгария, и с подобряващите се отношения между България и Румъния. Той ни утешава също с „неутралитета” на Турция. Но защо той не казва нищо за нашите отношения с Югославия и Гърция? Защо той не казва, че българските войски заедно с немските и италиански войски душат въстаналия югославски народ, душат въстаналия гръцки народ? Или Филов мисли, че Югославия и Гърция вече не ще съществуват? Със своя патриотизъм и самоотвержена борба югославският и гръцкият народи доказаха, че те са достойни за свободата и техните отечества отново ще възкръснат с помощта на свободолюбивите нации. А България ще трябва да дава сметка пред съда на свободолюбивите народи за гнусните престъпления на Борис, Филов и цялата фашистка шайка, ако своевременно не скъса с хитлеристка Германия и не прогони Борис и хитлеристката агентура.

Цар Борис се готви да извърши най-голямото си предателство — да предаде нашата армия на Хитлер и тласне безвъзвратно България в пропастта.

Войната хлопа на нашите врати. Тя всеки ден може да се промъкне към нас. Само смелата и решителна

408
 

борба на Отечествения фронт може да предотврати катастрофата на България.

За спасението на нашия народ няма друг път, освен да бъде прогонено от властта предателското фашистко правителство и да бъдат изгонени от страната ни германските разбойници.


[Previous] [Next]
[Back to Index]