Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
596
20 юни 1943 г.
 

Св. Колев

ДВА ПЪТЯ — ДВЕ ПРОГРАМИ

Правителството на хитлеровия гаулайтер цар Борис готви въвеждането на открита хитлеристка диктатура в страната. То се тъкми да отмени всички отстатъци и дори и външните признаци, напомнящи за нашия конституционен демократичен парламентарен режим.

Филов свиха своето послушно мнозинство от лъже-народни представители и пред тях изложи плановете за откритата хитлеристка диктатура посредством някакво ново „държавно устройство”.

Филовци крият от народа новите посегателства върху последните остатъци от конституционните народни права.

Филовци скриха своите противонародни планове дори и от Народното събрание в сегашния му състав. Филовци висят във въздуха и нямат никаква друга опора освен германските шикове и шайките от предатели, главорези и шпиони на министър Петър Габровски и на „Бранник”. След протеста на част от правителствените депутати начело с бившия подпредседател на Камарата Пешев срещу противоеврейските гонения правителството няма вече дори парламентарно мнозинство.

Вътрешната криза всред правителствената клика се задълбочи още повече. Омразата всред народа срещу днешния разбойнически катастрофаджийски режим расте не с дни, а с часове.

Правителството на цар Борис—Филов е потънало до гуша в престъпления против страната. То се готви да извърши и най-голямото престъпление, каго хвърли армията ни и страната ни в пожара на хитлеристката война.

406
 

Но филовци се боят за своите собствени кожи. Тези подли предатели треперят пред мисълта за неизбежния разгром на хитлеристка Германия и нейните васали.

Затова са сега новите опити за „държавно преустройство” и за създаване на „единна” правителствена партия или съюз. Затова сега правителствените копои са плъзнали по села и градове, освен да готвят грабежа на новата реколта и обира чрез противонародния заем, още и да търсят всред простаците и наивниците подкрепа на днешния противонароден, предателски режим.

Правителството на цар Борис—Филов не остави нито едно от правата, предвидени в конституцията.

Пътят на престъпната противобългарска политика на сегашните понемчени властници е път, който води към пропаст, към гибел и страшна катастрофа за страната ни, за народа и армията ни.

Другият път — това е спасителният път, посочен в програмата на Отечествения фронт.

Едно истинско национално българско правителство — правителство на Отечествения фронт, опиращо се на волята и поддръжката на грамадното мнозинство от народа и армията, ще счита като една от първите свои задачи създаването на условия за свикването на Великото народно събрание, което да определи бъдещата форма на управление на България.

По този начин ще бъдат създадени конституционните и материални гаранции за свободата, независимостта и процъфтяването на нашата родина.

Два пътя — две програми: срецен път няма!

От това, дали страната ни в най близко бъдеще ще тръгне по спасителния път, указан в програмата на Отечествения фронт, зависи свободата, бъдещето и честта на България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]