Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
590
19 юни 1943 г.
 

К. Луканов

КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Железничари, пристанищни и други транспортни работници!

Когато Никола Захариев нахално заявява, какво той не хранел германските кърлежи с български народен хляб, вие най-добре знаете, че родоотстъпникът-министър лъже.

Когато се уреждат правителствените дунанми по случай пристигането на ръж или други стоки от Германия уж за доброто на нашия народ, вие най-добре знаете, че правителството се подиграва над недояждащите наши селяни и граждани.

Когато хитлеристът до мозъка на костите Димитър Василев разправя, че строи 500 километра железници уж за преуспяването на България, вие най-добре знаете, че строежът е военностратегически и потребен на хитлеровата армия и на хитлеровата разбойническа война.

Когато министър Радославов се „грижи” за мина Перник, вие знаете, че той снабдява Германия и Италия с наши въглища.

Когато Дирекцията на железниците отменява временно или постоянно някои влакове, когато тя забранява излизането на изпращачи и посрещачи на пероните по гарите, вие най-добре знаете какви превози се скриват от народния поглед.

Вие, транспортни работници, знаете какви живи и други стоки се превозват, накъде и за кого. Вие знаете, че нашият държавен транспорт е в пълно разположение на хитлерова Германия, на хитлеристкия обир у нас, на подготовката за вкарването на армията и страната ни в кървавата разбойническа война на Хитлер.

Вие участвувате в този транспорт. Без вас, без вашата служба той е невъзможен.

404
 

Вие чувствувате какво важно място заемате в живота на страната. Чувствувате ли всички еднакво грамадната отговорност за съдбините на отечеството, която ви се налага от поста ви и от значението на транспорта?

Транспортни работници!

В днешните съдбоносни времена не може да има място за предразсъдъци. Касае се да се спаси родината от гибел и катастрофа. За дисциплина на транспорта, за неговото пазене, за свой национален транспорт може да става дума само в една свободна и независима България. Германският, хитлеристкият, понемченият транспорт служи на външния завоевател. Такъв транспорт трябва да се разстройва и осуетява. Това е днес патриотично, това е спасително за народа и страната.

Неизброими са вашите възможности в тая посока, работници и служащи от железопътния и воден транспорт, от всички негови служби и спомагателни предприятия! Изпълнете своя патриотичен дълг!

Разказвайте преди всичко на народа на кого служи днес нашият транспорт! Дръжте народа в течение на всичко, което става в транспорта, което се превозва по железниците и по Дунава и къде се превозва!

Пречете на германските превози и на ония, които имат назначение да ни вкарат в хитлеристката война! Свързвайте се с въстаничаските отреди и им съобщавайте своевременно къде и кога най-успешно могат да насочат те своите удари!

Унищожавайте сами всичко, което грабителите немци по сухо или по вода измъкват от нашата страна, защото то е крадено, защото то им помага да продъпжават престъпната си война и нас да вкарат в нея!

Слейте своите удари с ударите на всички патриоти, за да се разбърка, да се разклати тилът на Хитлер у нас, да се сгромоляса по-скоро неговата агентура от властта, да бъде постигната свободата и независимостта на България, преди да я завари разгромът на Германия в редовете на хитлеристките помагачи.

Заемете достойно, транспортни работници, своето извънредно важно място в организацията на всенародното повдигане против понемчената власт, за създаването на едно истинско българско национално правителство, правителство на Отечествения фронт!


[Previous] [Next]
[Back to Index]