Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
564
12 юни 1943 г.
 

К. Луканов

ДА ЗАСИЛИМ ВЪСТАНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Въстаническото движение у нас трябва да бъде днес предмет на още по-големи грижи от страна на комитетите, организациите и групите на Отечествения фронт.

Летните месеци през тази година ще имат решаващо значение за всички народи, които се борят срещу германо фашисткото робство. За нашата страна тия месеци са от съдбоносно значение. Тъкмо сега хитлеристката шайка и нейните ортаци и слуги у нас правят последните си приготовления да вмъкнат армията ни в отчаяните хитлеристки военни авантюри.

Правителствената клика не остави на народа и на патриотите от армията други пътища и начини да влияят върху държавната политика, да предотвратят участието ни в грабителската война на Хитлер освен борбата с всички средства и въоръженото всенародно повдигане.

Предните въоръжени отреди на народното движение са въстаническите дружини. Тяхното ръководство и напътване, организация и попълване са поради това сега една от първостепенните задачи на всички комитети, организации и групи на Отечествения фронт.

Лятното време благоприятствува за дейността на въстаническите дружини. То трябва да се използува от патриотите, за да пламне хитлеристкият тил в страната ни от ударите на въстаниците, да се раздруса до основи и осуети подготовката на хитлеристката война върху наша територия или с наша народна кръв.

Нужно е да се осигурят връзките на въстаническите дружини с патриотите от казармите, от трудовите и други лагери, от железопътните възли и пристанища, от

395
 

всички по-важни центрове, за да се постигнат значителни и масови удари върху всичко, което е предназначено да служи на хитлеристка Германия, на хитлеристката война, на вмъкването на нашата страна в тая война и на хитлеристката „тотална” мобилизация у нас.

Въстаническите дружини имат за пръв дълг да подкопават тила на Хитлер у нас, да разрушават германските пътища и съобщения, да унищожават военните складове и предприятията, които са германски или обслужват хитлеристката армия.

Тая задача стана днес още по-наложителна. Между това въстаническите дружини и родолюбците от градовете и селата, казармите и лагерите са само в началото на нейното осъществяване. Правителствената шайка до неотдавна организираше преди всичко снабдяването на хитлеристка Германия за сметка на нашия народ. Върху германското снабдяване, сиреч върху организирания грабеж на народа, бяха естествено насочени и ударите на родолюбците. Правителството пристъпи вече обаче към практическата организация, към непосредствената подготовка на войната. За това са и новите хитлерови войски, новите германски бази, работилници и складове, новите военни строежи у нас. Нашата страна не е вече само дълбок хитлеров тил. Тя се превръща в предна хитлерова позиция. Това диктува и съответните действия на патриотите — на първо място на народните въстанически дружини. Сега се касае не само за народния залък, а за кръвта на армията ни. Сега трябва да се разрушава систематично всичко хитлеристко, което може да служи на подпалвачите на войната и гробокопателите на България.

Такава задача въстаническите дружини могат да изпълнят само опирайки се върху масата от населението и патриотите от армията, намирайки всред тях всяческа подкрепа, снабдяване с продоволствие, оръжие и ценни сведения за онова, което става на местата.

Ето кое са длъжни в името на свободата и независимостта, на самото съществуване на родината да поемат здраво в ръцете си комитетите, групите и организациите на Отечествения фронт.

Против организираната сила и дружните действия на всички родолюбци ще бъдат безсилни драконовските мерки на понемченото правителство.

396
 

Безсилни ще бъдат полицейско-гестаповските забрани да се ходи на къра с храна, да се пасе добитъкът в планините, да се замръква в полето, да се предава на властите оръжието, да не се излиза от къщи през нощта.

Безсилни ще бъдат заплахите на понемчените власти спрямо въстаниците и техните близки.

Организираната сила и дружните действия на патриотите ще намалят броя на народните жертви, които във всеки случай ще бъдат по-малки от жертвите, каквито би струвало участието на България в загубената престъпна война на Хитлер.

Почвата под краката на хитлеристката агентура у нас гори. Трябва да изгори и самата хитлеристка агентура заедно с нейните повелители, за да се опазят от изгаряне с всичките им черги народът ни, войските ни и родината!


[Previous] [Next]
[Back to Index]