Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
560
11 юни 1943 г.
 

Васил Коларов

СИЛАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Ни една честна, искрена сълза не ще бъде пролята за неколцината изверги, палачи и предатели, които паднаха като първи жертви на народната мъст за злодеянията на властвуващата фашистка банда.

Узурпирала държавната власт, шайката на Борис, Филов и Габровски покри страната със затвори, концентрационни лагери и бесилки, систематически изтребва най-будната, най-дейната и патриотическа част от народа, армията и интелигенцията. Тя хладнокръвно тласка нашата родина към разрушение и гибел за интересите на немските империалистически разбойници. В нашата история няма по-голямо и по-страшно престъпление от това, което се върши днес със съществуването, честта и бъдещето на нашия народ. Затуй съобщенията, че патриотите са примерно наказали някого от тая престъпна банда, се посрещат от народните маси с чувство на дълбоко удовлетворение.

Въпросът за възмездието, което трябва да получат фашистките разбойници, надминава рамките на обикновеното углавно правосъдие. Той е един голям общонароден и държавен въпрос. Всички престъпления на фашистката шайка трябва да бъдат разкрити и всички престъпници — от най-големите до най долните — трябва да бъдат съответно наказани не само за туй, че те са заслужили това, но още и поради това, че такава една мярка се диктува от върховните интереси на нашия народ.

Ако престъпната банда начело с Фердинанд и Радославов — виновницата за националната катастрофа в

392
 

първата световна война — беше получила заслуженото възмездие, — то България нямаше днес да се намира пред непосредствената опасност от нова катастрофа. Но поради грешките и слабостите на родолюбците тогава нито косъм не падна от главите на тая банда, нито бидоха конфискувани крадените от нея милиони народни пари. Фердинанд избяга и получи пожизнена пенсия от Германия за своите заслуги като немски агент. Изплъзна се и Радославов. Цялата шайка от предатели, кръвопийци, разбойници и хайдути, която навлече на България договора в Ньой и оплячкоса държавата и народа, по-късно биде амнистирана от нейните съучастници.

Нищо чудно няма, че днешната фашистка шайка начело с Борис и Филов, без да й трепне окото, тръгна по същия път на предателството и личното разбогатяване. Тя се надява, че каквото и да се случи, тя също така ще съумее да спаси кожата си и награбените за сметка на народа милиони.

Една от най-важните обществени и държавни задачи на Отечествения фронт са мерките, които трябва да бъдат взети, щото след сгромолясването на фашистката банда нито един предател, нито един палач, нито един грабител на народа да не може да избегне тежката ръка на народното възмездие. Един примерен урок трябва да бъде даден, който да служи за назидание в бъдеще.

Но за нас е съвършено ясно, че за да може народният съд да изпълни своята народоспасителна и оздравителна мисия, най-важно и решаващо е, щото фашистката банда да бъде разгромена и съборена от власт и да бъде освободена нашата страна от немските щикове, които днес служат за опора на фашистите.

Главната и непосредствена задача, на която днес трябва да бъде подчинено всичко друго, това е — да бъде предпазена нашата страна от катастрофата, която хлопа на вратите ни. Ние трябва на всяка цена да изпреварим немските агенти и излезем от войната, преди България да е станала театър на военни действия. Тая задача изисква да бъдат мобилизирани всички народни сили. Народ, армия и интелигенция, град и село, мъже и жени, възрастни и младежи — всички трябва да удвоят усилията си, без да се считат с жертвите. Това значи, че всички методи и средства на всенародна борба

393
 

трябва да бъдат прилагани за достигането на главната цел. Събарянето на предателското правителство, което ни тика към пропастта, е наш свещен патриотически дълг.

Ясно е, че единствено с премахването на отделни хитлеристки изверги и палачи, станали дълбоко омразни на народа, колкото чувствителни и да са ударите върху фашистката банда, не може да се разреши тая главна и неотложна задача.

Правителствената шайка разполага с държавната власт, която тя използува, за да устройва провокаторски атентати с цел да изтребва масово българските патриоти. Само със събарянето й от властта ще бъде пречупен гръбнакът на правителствената шайка.

Силата на Отечествения фронт е в масите — в народа и армията. В ръцете на масите има много и най-разнообразни оръжия за борба. Всички тия оръжия трябва да бъдат турени в действие, за да се осигури успехът.

В сегашния критически момент е особено важно и наложително да се прави всичко, за да се пречи на превозването на немски войски и материали по железниците и шосетата, да се унищожават немските комуникации, летища, казарми, военни складове и пр., да се пречи на немския износ из България, да се усили вредителството във фабриките, които работят за немците. Ние подчертаваме, че е нужно всячески да се противодействува на изпращането на български войски срещу въстаническите отреди в Югославия, Албания и Гърция, а българските войници трябва да минават на страната на въстаниците за съвместна борба срещу немските и италиански разбойници. Трябва всячески да се вреди на укрепителните работи и военни мероприятия на немските войски на Балканите — особено по черноморския бряг, във Варна, Бургас и другаде. Трябва да се разпали по цялата страна въстаническата борба. Въстаническите отреди трябва да помагат на селяните да пазят произведенията си от разни изземателни и обирнически команди, да защищават населението от фашистки насилия и произволи и особено — да разпалят борбата срещу немския тил и комуникации в България.

Всичко това трябва да послужи като встъпление на всеобщото повдигане на народа и армията за събаряне на правителствената шайка и изгонването на немците.


[Previous] [Next]
[Back to Index]