Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
549
8 юни 1943 г.
 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Централният комитет на Българската комунистическа партия одобрява предложението на Президиума на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал за разпущането на Комунистическия интернационал каго ръководен център на международното работническо движение и се присъединява изцяло и напълно към мотивите, изложени в постановлението на Президиума от 15 май 1943 година.

Централният комитет на Българската комунистическа партия счита разпущането на Комунистическия интернационал напълно целесъобразно и своевременно и изказва дълбокото си убеждение, че този акт, лишавайки фашистите от най-важния им коз, ще спомогне за сплотяването и по-нататъшното развитие на работническото движение в отделните страни, в това число и в България, и ще даде могъщ тласък на единната борба на свободолюбивите народи за по-скорошното разгромяване на хитлеризма — тоя смъртен враг на трудещите се от целия свят. Разпущането на Комунистическия интернационал подкопава основата на „противокоминтерновския пакта, към който българското хитлеристко правителство зад гърба на народа и против неговата воля присъедини България, като по такъв начин превърна нашата страна в съучастник и васал на хитлеристка Германия. Отсега нататък и за най-изостаналите слоеве от българския народ става напълно явен предателският и антинароден характер на немската политика на царборисовата управляваща клика.

386
 

Като се освобождава от задължения, които произтичат от устава и решенията на конгресите на Комунистическия интернационал, Българската комунистическа партия ще си остане и занапред вярна и последователна привърженица на марксистко-ленинското учение, понеже прилагайки принципите на това велико учение съобразно с условията на нашата страна, тя най-добре ще служи на интересите и бъдещето на българския народ.

Въоръжена с марксистко-ленинското учение и при идейно-политическата помощ на Комунистическия интернационал, Българската комунистическа партия израсна до един голям фактор в обществения и политически живот на нашата страна за благото на българския народ. Българските комунисти са стояли всякога в първите редове на борците за свобода и национална независимост, за истинска демокрация и за защита жизнените интереси на трудещите се и на целия народ. Комунистите никога не са преставали да водят решителна борба против виновниците за двете национални катастрофи и против империалистическия договор в Ньой след първата световна война. Те последователно защищаваха Търновската конституция и политическите свободи и права на народа. Заедно с всички други антифашисти и патриоти, сплотени в Отечествения фронт, комунистите се вдигнаха на защита на българския народ срещу германското робство, разпалиха и водят най-жестока борба против германската агентура, която тласка страната във война против братския руски народ и всички свободолюбиви нации. Комунистите понасят твърдо и непоколебимо всички жертви, които изисква от тях тази освободителна борба на народа.

И сега, в решителния период на народната борба против враговете и гробокопателите на свободата и независимостта на нашата родина, Българската комунистическа партия призовава всички работници, селяни, трудещи се от градовете и селата, всички патриоти из народа и армията, без разлика на партийна принадлежност и убеждения, да се сплотят още по-тясно за осъществяване на бойната и спасителна платформа на Отечествения фронт; и без да гледат на трудностите и жертвите, нека те осуетят коварния план на хитлеристката агентура за въвличане на българския народ и армията

387
 

в разбойническата хитлерова война и по тоя начин спасят страната от гибел и катастрофа. За комунистите и всички останали патриоти няма друга по-важна от тази задача. Трябва на всяка цена да бъде съборена властвуващата хитлеристка банда, да бъде скъсан позорният и гибелен съюз на България с хитлеристка Германия и бъдат изгонени германските войски и гестаповските бандити от българска територия, за да може България като свободна и независима държава да застане наред със свободолюбивите нации на света.

7 юни 1943 година

Централен комитет на Българската комунистическа партия


[Previous] [Next]
[Back to Index]