Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
508
29 май 1943 г.
 

Васил Коларов

ПОВЕЛЯТА НА МОМЕНТА

Не може да не изпита всеки патриот истинска гордост, загдето българският нароц в своето огромно мнозинство още от първия ден на войната, наложена на човечеството от хитлеристките бандити, застана на страната на свободолюбивите народи.

Паметно ще остане всенародното движение за сключване на пакт за дружба и взаимна помощ с великия братски руски народ.

Оттогава насам всички мошенически опити на фашистката клика да скрие своето предателство зад грубо фалшифицираната народна воля се разбиха като о камък. Със своите дела и жертви народните маси дадоха хиляди доказателства, че в лицето на хитлеристките изверги те виждат смъртните врагове на свободата и независимостта на българския народ.

Но толкова по-голям е народният гняв, че в едно такова критическо време като сегашното, когато се решават съдбините на народите, в това число и съдбините на нашия народ, начело на България стои един агент на немския империализъм и една натрапена от него банда от потиснически авантюристи, безгръбначни царедворци, закоренели садисти и гнусни търговци с бъдещето и честта на българския народ.

Цар Борис подло изтребва народните вождове и цвета на патриотичната народна интелигенция. Той унищожи политическите партии и потъпка народните свободи. Така той въздигна своята лична монархо-фашистка диктатура над окървавената и измъчена България. За провеждане на своята немска предателска политика той

367
 

се обгради с една паплач от нищожества, които постави на министерски места и с помощта на които той днес съзнателно тласка България в пропастта.

Властта на царборисовата банда, която се движи изключително от лична корист и страх от народното възмездие, се превърна окончателно в опасност за народа и държавата. Затуй единственото спасение от заплашващата ни национална катастрофа и позор е смъкването на тая банда от власт, докато тя не е успяла да доведе докрай своя предателски план. Само едно истинско народно правителство, излязло из средата на борещия се Отечествен фронт, може да избави нашата родина от лапите на хитлеристка Германия и да осигури бъдещето на България в семейството на свободолюбивите народи.

При един народ, готов да се бори и да се жертвува за бъдещето на своята родина, думата имат организираните сили на Отечествения фронт, неговият авангард, неговите вождове.

Повелята на часа днес е да се покрие страната с мрежа от градски и селски комитети на Отечествения фронт; да се създават такива във всяко село, във всяка фабрика и учреждение, в рудниците и транспорта, всред работниците, занаятчиите и служащите, всред студентите, народната интелигенция и младежта. Необходимо е да се усили до крайност работата на тия комитети за увеличение съпротивата на народа и вдигането му на решителна борба. Нека всеки истински патриот сам вземе инициативата за образуване комитет на Отечествения фронт от изпитани и надеждни борци там, където още няма такъв комитет. Нека всеки патриот стане организатор и ръководител на борбата.

Патриотичното мнозинство от войската не желае да пролива кръвта си за Хитлер. Хиляди офицери и солдати широко пострадаха и страдат за своята опозиция на хитлеристкия бандитизъм. Такава войска, поведена от доблестни началници-патриоти, верни на своята клетва, ще стане решаваща сила за предотвратяване на надвисналата катастрофа. Нека патриотите във войската вземат инициативата и образуват комитет от надеждни борци; нека цялата армия се покрие с комитети за борба срещу гробокопателите на нашата родина.

368
 

Броят на народните дружини расте и те засилват операциите си. Бойните дружини са авангардът на всенародната борба срещу немците и немските агенти. Свещен дълг на всеки патриот е да поддържа всячески въстаническата борба. Задача на Отечествения фронт е да организира и разпали едно могъщо народно движение.

Отечественият фронт трябва да обхване всички живи и бойни сили на народа и армията. Всеки патриот, който желае да се бори за спасение на родината, трябва да се нареди в редовете на Отечествения фронт. Отечественият фронт трябва да привлече и активизира всички истински народни вождове. Никой не ще може да носи гордото звание народен вожд, ако в сегашния критически момент не намери мястото си в освободителната борба на Отечествения фронт.

Жертвите, които ще костува борбата, ще бъдат хиляди пъти по-малки и по-леки от жертвите, които ще даде народът, ако се остави да бъде завлечен на хитлеристката касапница.


[Previous] [Next]
[Back to Index]