Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
502
28 май 1943 г.
Св. Колев. Точка 9 от програмата на Отечествения фронт
Ф. Козовски. На масова, всенародна борба срещу терора


Св. Колев

ТОЧКА 9 ОТ ПРОГРАМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Да бъдат разтурени хитлеристките организации, да бъдат обезвредени фашистките главорези; да се вземат мерки за наказанието на хитлеристките убийци и палачи — това е една от програмните точки на Отечествения фронт.

Едно правителство, представляващо и защищаващо истинските национални български интереси, едно правителство, опиращо се на доверието на грамадното мнозинство от народа и армията, не се нуждае от въоръжени фашистки организации.

Само едно чуждо на народа, противс българско правителство като днешното правителство на цар Борис—Филов може да търси опора в противонародни групи и организации като „Бранник”, „Ратник”, „Легионер”, „Отец Паисий”, „Съюз на бойците” и други, скрити под различни лъжепатриотични фирми организации. Ролята на тези организации е ясна като бял ден.

Тези фашистки групи и организации се ръководят от върли проводници на политиката на грабежи и на хитлеровата война.

Със своите външни прояви: униформи, значки, знамена, паради, приветствия и прочее, копирани от хитлеристка Германия, тези фашистки организации се мъчат да подмамват наивниците и простаците и особено политически неопитната част от нашата младеж.

Достатъчно е да се погледне какви задачи поставя на своите членове казионната организация „Бранник”,

361
 

за да стане ясно колко пакостна и вредна за народа е дейността на „бранниците”.

Както миналата, така и тази година на членовете на „Бранник” се възлага да помагат при ограбването на реколтата за германците. Доносничеството, шпионството в полза на правителствената шайка се нарича „изпълнение на висок национален дълг”. Преследването на народните борци, вандалското гонене на евреите, подлите убийства и зверствата срещу патриотите — продажните „водачи” на „Бранник” превъзнасят като велики, „геройски” подвизи.

Вулгарното шайкаджийство, наказуемо по всички закони на културните държави, хитлеристките бандити наричат „изпълнение на патриотичен дълг”.

Отказа от славянството, родоостъпничеството, вярната служба на людоеда Хитлер — ръководителите на хитлеристките организации имат безсрамието да наричат завети на Отец Паисий! Главорезите и палачите на народа имат безсрамието да се кичат с имената на великите наши национални герои, борци за свободата, независимостта и честта на българския народ.

Безброй са предателските и престъпни дела на палачите и главорезите от противонародните хитлеристки организации.

Да бъдат обезвредени народните изедници от хитлеристката шайка и да бъдат достойно те наказани за своите злодейства, грабежи и кървави престъпления — това е една от първите задачи на суровия народен съд, съда на Отечествения фронт.


Ф. Козовски

НА МАСОВА, ВСЕНАРОДНА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРА

Успоредно с трескавата подготовка за вмъкването на нашата страна в престъпната хитлеристка война расте и вълната на кървавия правителствен терор срещу народа.

Само през последните две недели са арестувани повече от 3 хиляди души. Арестите засягат родолюбците от всички почти слоеве на населението. Всред арестуваните има голямо количество: запасни офицери, дейци на разтурените политически партии, бивши депутати, инте-

362
 

лектуалци и студенти, селяни и работници. Расте броят на арестуваните действуващи офицери и войници. Военнополевите съдилища произнасят ежедневно смъртни присъди над народните борци-патриоти. Само през последната неделя бяха произнесени повече от 10 смъртни присъди — 5 в Плевен и 6 в Пловдив. А колко народни синове загиват ежедневно в карцерите и подземията на полицейските участъци, в гестапо или ири „опит за бягство” — знае само нощта и кървавата тайна полицейска статистика.

В редица райони на страната — цялото черноморско и егейско крайбрежие, турско-българската граница и другите места, обявени от германците за „военни зони”, се разпореждат изключително гестапо и германски военни коменданти.

Националните малцинства са подхвърлени на един необуздан терор, който граничи с изтребление.

Турското население около нашата южна граница се прокужда от своите родни огнища. На систематичен физически и морален терор е подложено едновременно и турското население във вътрешността на страната, а така също това в Добруджа, Македония и Тракия.

Що се отнася до еврейското население, то това население е отдавна обявено вън от всякакви закони. Последната заповед на палача Габровски, с която се дава тридневен срок на цялото еврейско население в София — на брой около 30 хиляди души — да напусне столицата или в противен случай ще бъде изгонено от пределите на страната, е връх на най-отвратителен цинизъм и злодейство. Тая заповед е предумишлена смъртна присъда върху еврейското население в България.

Пред страха от въстаническите отреди правителството постави населението в редица планински райони като: Панагюрско, Пещерско, Карловско, Босилеградско и други такива, под един изключителен окупационен режим. На населението от тия краища се запрещава да носи в торбите си хляб на къра и да замръква по своите ниви и пасбища. На десетки планински селца от тези райони е даден срок да се изселват заедно с покъщнината и добитъка си. Потомците на Левски, Ботев, Каблешков и Бенковски, внуците на онези, които преди 67 години първи хвърлиха искрата на всенародното

363
 

въстание за свободата на България, днес се прокуждат от своите дядовски стрехи.

За хитлеристката агентура — кликата Борис—Филов, е ясно, че тя не може да хвърли нашия народ в гибелната хитлерова война, ако не му постави намордник, ако не го окове в пранги и избие значителна част от неговия борчески авангард. Формената война, която днешното понемчено правителство е обявило на нашия народ, е война, с която филовци и гестапо разчистват пътя за въвличането на нашата страна в разбойническата хитлерова война.

Ето защо борбата на народа против кървавия правителствен терор е борба за осуетяване престъпното намерение на филовци да хвърлят страната в гибелната хитлеристка авантюра.

От силата на отпора, който ще окаже нашият народ на масовия терор на понемчената власт и гестапо, зависи преди всичко да бъде осуетена или не тая престъпна авантюра.

Пред комитетите, групите и организациите на Отечествения фронт стои повелителният дълг да разширят народния отпор срещу полицейския и гестаповски терор до всенародно въстание.

Само всеобщото повдигане на народа и родолюбивата част от армията ще спаси цвета на народа от избиване и страната — от катастрофа.


[Previous] [Next]
[Back to Index]