Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
498
27 май 1943 г.
 

Св. Колев

НАРОДЪТ И ВЪСТАНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Свирепият правителствен терор, който вилнее по цялата страна, в старите предели, както и в окупираните земи, е най очебиещият признак за дълбоката, непримирима вражда на народа спрямо предателската клика на цар Борис—Филов.

Кървавият терор на гестаповския полицейски палач Петър Габровски е свидетелство не само за дълбоката пропаст между народа и понемченото правителство. Терорът е доказателство също така за липсата на каквато и да било опора всред народа на днешния противонароден режим и за слабостта на този режим. Терорът говори за големия страх, който е обззел властниците: страх от народа, от въстаническото движение, от всенародното повдигане, от борбата, която обхваща най-широки кръгове от градското и селско население, към което се присъединяват всички родолюбиви офицери от запаса и от действуващата армия, всички патриоти от армията.

Какво друго означават башибозушките заповеди на полицейския копой Габровски, с които се изселва населението в цели села от Родопско, Средногорието, Стара планина, Босилеградско, както и в Македония и Тракия?

Какво означават полицейските заповеди на Габровски, с които на селяните се забранява да остават през нощта на полето и в планината; с които не се позволява на селяните и на овчарите да носят в торбите си своя скромен обед, а се задължават, ако искат да ядат, да се връщат в селото, иначе — нека гладуват цял ден през време на полската работа?

358
 

Какво означават дивашките мерки на властта, с които се забранява на населението да изкарва овцете и говедата на паша на полето и в планината?

Всичко това е доказателство за паническия страх на обезумялата разбойническа правителствена шайка от народното въстаническо движение, страх от всенародното повдигане срещу днешния кървав противобългарски хитлеристки режим.

Обаче никакъв терор не ще спре широките буйни вълни на народната съпротива, на повсеместната борба на патриотите от народа и от армията за свалянето от властта на днешното противобългарско правителство и за изгонването на германските завоеватели от България.

„Всуе се морите, тирани!

Не се гаси туй, що не гасне!” — повтарят патриотите думите на народния поет.

Въстаническите дружини срещат и ще продължават да срещат не само съчувствието на населението, но и неговата всестранна помощ — въпреки полицейските мерки на хитлеристкия кърсердар Петър Габровски.

Славните традиции на националноосвободителното движение от времената на Раковски, Хаджи Димитър, Левски, Ботев, Бенковски още са живи всред народа.

Из недрата на българския народ излизат верни негови синове — борци, които високо вдигат знамето на националноосвободителната борба срещу германските поробители и техните български чомагаши и ортаци.

Въстаническите дружини растат и закрепват: патриотите-въстаници ще се закаляват в процеса на тази свещена борба за свободата, бъдещето и независимостта на нашата родина.

Въстаническите дружини ще чувствуват винаги здравата опора, която те имат всред народа. Напразни са опитите на властниците — понемчени предатели — да създават пропаст между въстаниците-патриоти, от една страна, и народа и армията — от друга.

Целите на борбата на въстаническите отреди са еднакви с целите на борбата на народа и на армията, на патриотичната част от армията: да се спаси отечеството ни от грабежа на хитлеристката шайка, от готвената престъпна хитлерова война!

359
 

Патриоти от села и градове! Родолюбци от армията! Жени, мъже, младежи!

Оказвайте всемерно и всестранно съдействие на въстаническите отреди! Помагайте на народните борци-въстаници с хляб, продукти, облекло! Давайте подслон на народните въстаници! Крийте ги от полицейските кучета на Габровски!

Селяни!

Не се подчинявайте на противонародните заповеди на понемчените власти и на техните кметове и околийски управители!

Войници и офицери-родолюбци!

Не изпълнявайте клетвопрестъпните заповеди, с които искат от вас да ставате убийци на народните борци!

Поддържайте въстаническите дружини!

Помагайте за създаването на нови въстанически дружини!


[Previous] [Next]
[Back to Index]