Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
482
22 май 1943 г.
 

Васил Коларов

БАНКРУТИТЕ

Фашистките банкрути доведоха до банкрутство и държавата.

За доказателство служи, първо, отказът на гражданите да приемат държавните съкровищни бонове вместо пари; второ, стремлението на гражданите да се отърват, макар и на по-ниска цена, от боновете, които се намират в ръцете им.

Какво друго означава това, ако не, че гражданите не вярват вече в платежоспособността на държавата?

Дълбоко се лъжат Филов и Божилов, ако мислят, че с насилия и заплашвания ще повдигнат кредита на държавата и ще подцържат курса на съкровищните бонове.

Оплячкосването на България от немските разбойници не можеше да не се отрази и на държавните финанси. Нима продажната управляваща шайка не хариза на Германия повече от 10 милиарда лева, които тя ни дължи за своите покупки у нас? Нима други минимум 5 милиарда не са изразходвани за прокарване на пътищата и пр. за нуждите на немските войски?

Ние не говорим тук за ограбването на държавната хазна от властвуващата глутница, което се извършва в чудовищни размери.

Сега, когато правителството на цар Борис е решило да хвърли България във войната, за да изгори тя заедно с хитлеристка Германия, то наводнява страната със съкровищни бонове.

356
 

Защо българските граждани не могат да приемат тия бонове, а бързат да се отърват от тях?

Първо, защото българският народ е против немската политика на цар Борис и Филов и не желае да се жертвува за Хитлер. Той не желае да дава средства за финансиране на войната и за провеждане плановете на Хитлер.

Второ, защото хитлеристката авантюристическа политика на правителството е банкрутирала политика. Тя води държавата към разгром и банкрутство. А една банкрутирала държава не може да плаща своите дългове.

Не само съкровищните бонове, но и заемните облигации, които принудително се продават на гражданите, са мошенически сделки на банкрутирали политици. За опазване на своите добре разбрани интереси и ръководими от патриотически дълг, българските граждани отказват да приемат филовите заемни облигации и божиловите съкровищни бонове. Те обявяват бойкот на всички финансови мошеничества на банкрутиралата фашистка клика.


[Previous] [Next]
[Back to Index]