Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
459
17 май 1943 г.
 

Св. Колев

ТОЧКА 8 ОТ ПРОГРАМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ (ЗА АРМИЯТА)

Точка осма от програмата на Отечествения фронт поставя следната извънредно важна задача в борбата на народа, в борбата на патриотите от народа и от армията за спасението на свободата, независимостта и бъдещето на нашата родина:

„Да изтръгне армията из ръцете на фашистко-монархическата клика и да вземе решителни мерки, щото тя да не може да бъде използувана за противонародни цели. Да осигури правата на офицерите, подофицерите и войниците като пълноправни граждани.”

Управляващата днес фашистко-монархическа клика използува армията за цели, които не само противоречат напълно на жизнените интереси на нашия народ, но и заплашват коренно неговото самостоятелно съществуване като нация и като държава.

Постоянно повтаряните клетви на филовци във вярност на техния съюз с Хитлер, във вярност на разбойническия „нов ред” на Хитлер не могат да бъдат изпълнени, без да бъце хвърлена нашата армия в огъня на новите хитлеристки авантюри.

Лъжа е твърдението на правителствената клика, че участието на нашата армия в подобни хитлерови военни авантюри щяло да осигури нашето „национално обединение”.

Тъкмо наопаки! Това участие ще отдалечи още повече осъществяването на нашите национални идеали и ще докара небивала катастрофа за нашата страна. Непосредствени резултати от това участие на нашата армия

348
 

в хитлеровата война ще бъдат: превръщането на нашата територия в театър на военни действия и свързаните с това непоправими резрушения, жертви, страдания и лишения за целия народ.

Само предатели на България и непоправими авантюристи могат да отдадат нашата родна армия да служи като наемна армия на Хитлер. И това тъкмо сега, когато предстоят решителни боеве за окончателния разгром на Хитлер и на германо-фашистките орди.

За осъществяването на своите пагубни за отечеството ни планове понемчената клика около хитлеровия гаулайтер в България — цар Борис, посяга върху здравата, патриотична част от нашето офицерство и от нашата армия. С режима на небивал терор, арести, убийства, смъртни присъди, бесилки, затвор и концентрационни лагери царборисовата фашистка клика се мъчи да превърне нашата армия в послушно оръдие на своята предателска противонародна политика.

Филовци и генералмиховци изпратиха нашите войскови части да изпълняват позорна жандармска служба за Хитлер срещу героичната югославска въстаническа армия.

Филов, Габровски и генерал Михов принуждават нашите офицери и войници да участвуват в полицейските блокади на столицата и на другите градове; да стават съучастници в кървавите злодейства на гестаповските палачи. Те правят всичко, за да копаят пропаст между армията и народа.

Нашите патриоти — офицери, подофицерии войници, са синове и защитници на народа. Те не могат да бъдат безгласни и безправни наемници преторианци за чужди, противонародни интереси, за интересите на хитлеристка Германия и за интересите на шепа хитлерови агенти, ортаци и гробокопатели на България. Ето защо Отечественият фронт си поставя задачата да бъдат осигурени правата на офицерите, подофицерите и войниците като пълноправни граждани на държавата.

В тия съдбоносни за страната и армията ни дни повече от всеки друг път става належащо осъществяването на всенародното искане, вписано в програмата на спасителния Отечествен фронт:

349
 

Да бъде изтръгната армията из ръцете на фашистко-монархическата клика и да се вземат решителни мерки, щото тя да не може да бъде използувана за противонародни цели.

Тази жизнена за интересите на страната и на армията задача може да бъде осъществена само когато всенародното надигане срещу хитлеристките разбойници се опира върху армията, върху патриотичната част от армията, върху въоръжената част от народа.

Предстоящите решителни за съдбата на България събития трябва да докажат, че в своето мнозинство нашата армия, нашите родолюбци — офицери, подофицери, редници, са зрели за тази високо патриотична и отговорна задача, от изпълнението на която зависят съдбата, бъдещето и съществуването на нашата страна и на самата армия!


[Previous] [Next]
[Back to Index]