Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
445
13 май 1943 г.
Васил Коларов. Зовът на третия всеславянски митинг
Св. Колев. Нотата на др. Молотов и нашият народ


Васил Коларов

ЗОВЪТ НА ТРЕТИЯ ВСЕСЛАВЯНСКИ МИТИНГ

От третия всеславянски митинг до нас стига горещ призив за смела и решителна борба на всички славянски народи срещу смъртния враг на славянството — хитлеристка Германия.

Войната вече навлезе в своята решителна фаза.

Немският звяр получи при Сталинград такива съкрушителни удари, от които той вече никога не ще се опомни.

Тия дни последва пълният разгром на немско-фашистките войски в Тунизия.

Все по-силно се стяга железният обръч около хитлеристка Германия и нейните съюзници.

Англо американската и съветска авиация превръщат в развалини вражеските военни и индустриални центрове.

Червената армия и нейните съюзници се готвят за последния и решителен щурм на хитлеристката крепост от изток, запад и юг.

Кой може още да се съмнява, че хитлеристка Германия и нейните съюзници ще бъдат разгромени?

Всеславянският митинг призовава всички славянски народи от окупираните земи и васалните на Хитлер страни да грабнат оръжието и го насочат срещу немско-фашистките изверги!

Тоя зов е знаменателен. Представителите на славянството, което днес стои в първите редове на борбата на човечеството против кървавото фашистко робство и тирания — се обръщат към народите от всички славянски

343
 

страни, където тъпче немски крак. Те се обръщат и към нас — българите.

Ние сами изпитваме на плещите си немския железен бич. Немските кърлежи и пиявици смучат нашата кръв. Хитлеристката костелива ръка замахва и над нашата страна косата на глада, робството и смъртта.

Ние сами чувствуваме огъня на срама на нашите славянски лица. Нас ни измъчва мисълта, че нашият народ позволи на една мизерна шайка от немски агенти и предатели, проидохи и политически шарлатани да завлекат България за втори път в лагера на немските бандити и да я тикнат към една нова национална катастрофа.

Толкова по-голяма е неговата ненавист към хитлеристките изверги и техните български агенти.

Българският народ не ще никога да се примири с мисълта да бъде роб на немците и тяхно оръдие за поробване на другите славянски народи.

От първия ден на войната и до днес симпатиите на нашия народ са неизменно на страната на нашите освободители, на угнетените славяни и на всички свободолюбиви народи.

Своите симпатии той потвърди и с многочислени дела и жертви.

Всички у нас с чувство на дълбоко удовлетворение посрещат думите, казани на всеславянския митинг в Москва, че със своята самоотвержена борба българският народ не допусна на властвуващата фашистка шайка да прати българската армия срещу нашата велика освободителка.

С толкова по-голямо внимание нашият народ се вслушва в горещия боен зов, който му отправят от Москва представителите на славянските народи начело с великия руски народ.

С обявената „тотална мобилизация” Хитлер иска да получи от България нови десетки хиляди работнически ръце. Ние трябва да напрегнем всичките си сили и да не допуснем да бъде изпратен из България нито един нов работник. Да организираме кампания за възвръщането на намиращите се вече в Германия български работници, занаятчии и селяни.

Но главните усилия на хитлеристката шайка са насочени сега да завлече и България в пропастта, като

344
 

хвърли нашата армия във война срещу англо-съветско-американската коалиция. В течение на две години нашият народ устоя на хитлеровия натиск. Но близките недели и месеци ще бъдат най-критически. Всички дадени от нас жертви в борбата ще отидат напразно, ако ние допуснем, щото хитлеристката шайка да ни изнасили в последната минута. В своята ярост от предстоящия й разгром и разплатата, която я очаква, тя ще направи всичко, за да достигне целта си.

Да осуетим окончателно и напълно кървавия план на хитлеристката шайка ние можем само чрез най-смела, решителна и неуморна борба, колкото жертви и да ни струва тя.

Всеславянският митинг в днешния критически час зове всички славянски народи на борба с всички средства, включително и с оръжие в ръка.

Тоя зов се отнася и до нас, българите.

Всенародното въстание за очистване на нашата земя от хитлеристките бандити и за събаряне на предателската фашистка шайка от власт е единственият път, по който ще бъде предотвратена новата национална катастрофа.

Патриоти! Да провалим окончателно хитлеристката тотална мобилизация!

Да не допуснем нашата родина да бъде хвърлена във война срещу Съветска Русия и нейните съюзници!

Войници в окупираните земи! Не ставайте джандари на Хитлер! Борете се заедно с югославските въстаници за освобождението на Балканите от немските завоеватели!


Св. Колев

НОТАТА НА ДР. МОЛОТОВ И НАШИЯТ НАРОД

Нотата на съветския комисар на външните работи Молотов за масовото насилствено отвличане в германско робство на мирни съветски граждани и за отговорността за това престъпление на германските власти и на частните лица, които експлоатират робския труд на тия граждани, старателно бе замълчана от фиповото правителство и от понемчения печат.

345
 

Този грозен обвинителен акт срещу хитлеристките палачи, робовладелци и разбойници прозвучава по цял свят и възбужда гнева у всички културни хора.

Със замълчавенето на нотата на Молотов филовци само доказаха още веднаж своята солидарност и съучастничество в престъпленията на съвременните вандали, облечени в хитлеристки униформи!

Хитлеристките робовладелци възкресиха в още по-страшни форми египетското робство, робството от римските времена и това от средните векове, за което сме чели с ужас още на ученическата скамейка.

Въз основа на безброй безспорни факти и документи нотата на Молотов разобличава Германия на Хитлер като гнездо на разбойници-робовладелци.

Установено е, че хитлеристкото правителство, нарушавайки най-елементарните правила и норми на международните отношения между цивилизовани страни, похищава хиляди и милиони мирни жители на робски труд в Германия. Убийства на пленници, изтезавания и изгаряне на живи пленници, разстрелване на невинни мъже, жени, деца, старци — това е хитлеровата система, която поставя хитлеристка Германия вън от редовете на европейските цивилизовани страни.

Днешна Германия се е превърнала в грамаден пазар на милиони неволници-роби.

„Живеем в затвора — пишела на родителите си една руска девойка.

„Мама — пишела в писмото си една от хилядите отвлечени в Германия руски девойки, — аз се измъчвам тежко, че живея в неволя. Не виждам светлина, не виждам нищо освен страшната барака. Нас ни карат на работа и от работа като роби.”

„Аз се намирам в Лайпциг — пишел на майка си един съветски юноша. — Работя в един завод. Два пъти се опитвах да избягам, но не успях. Може би по някакъв начин ще се избавим от тази тежка и нетърпима каторга, но моят живот е вече разнебитен. Хляб ни дават по едно малко парченце, получаваме, и то не всеки ден, вода вместо чорба. Нас ни държат в бараки, заградени със стобор, а отгоре на него — телена мрежа. Живеем като арестанти. Без стражата не можем крачка да на-

346
 

правим. Мама, не зная ще те видя ли някога, ще видя ли своите братя.”

Нотата на Молотов се посрещна от нашия народ с безгранично съчувствие към страданията на синовете и дъщерите на руския народ, прогонени на робски труд в Германия. Дълбоко и искрено възмущение предизвикват у всички истински българи, граждани и селяни, мъже и жени, хора от всички слоеве и професии, фактите за нечувани гаври, насилия и мъчения, вършени над нашите руски братя и сестри.

Само шепата хитлерови агенти около цар Борис—Филов, само платени редактори и журналисти в понемчените „Днес”, „Слово”, „Вечер” и др. могат да мълчат пред чудовищните злодейства на хитлеристките канибали!

Може ли да се очаква, че черните съвести на филовци ще се възмутят от тези престъпления, когато те самите ги вършат спрямо нашия народ като ортаци и агенти на германските робовладелци?

Нашият народ и всички патриоти обаче ще дадат израз на своето възмущение, като със своите патриотични дела в борбата против хитлеровата агентура у нас допринасят за по-скорошния разгром на хитлеристките разбойници, за ускоряване заслуженото възмездие на хитлеровите палачи и убийци, от най-големия до най-малкия! — възмездие, за което говори нотата на Молотов.

Това заслужено сурово възмездие няма да избягнат хитлеристките палачи на нашия народ, от най-големия до най-малкия!


[Previous] [Next]
[Back to Index]