Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
437
11 май 1943 г.
 

*  *  *

РЕЧТА НА ПОПТОМОВ

Слушайте пълния текст на речта, която произнесе в неделя нашият съотечественик, известният обществен деец и бивш народен представител Владимир Поптомов на третия всеславянски митинг в Москва!

*  *  *

Братя славяни! Братя българи!

Нашият вековен враг — Германия — иска да пороби и изтреби славянските народи. Как ние, българите, можем да гледаме спокойно, когато Хитлер твърди, че уж в това черно и безпримерно в историята престъпно дело България е негов съюзник?

Братя българи! Вие сами знаете, че Хитлер и неговите български агенти изпращат в Югославия български войски, които носят там служба, покриваща с позор техните знамена. Те помагат на Хитлер да удави в кръв югославските народи, които водят героична борба срещу поробителите.

Историята навеки е свързала България и Русия. Какво друго освен благодарност, освен любов, доверие и уважение изпитва всеки българин към Русия? Но хитлеристите искат, щото българите да станат предатели на собственото си минало, щото те като безсъвестни и продажни наемници да отидат да воюват против своите братя, против своите освободители, прогив великия руски народ!

Братя българи!

Българският народ гладува. Германия задига всички плодове на неговия труд. Нечувани, небивали лишения

338
 

търпи нашият народ, а всички продукти, цялото наше производство отива в Германия. Днес българите са заплашени от немско робство. Днес в нашата страна дерибействува гестапо. Най-добрите наши хора, хиляди български патриоти гестаповците ги убиват без съд или ги хвърлят в концентрационни лагери, където ги очаква бавна смърт. Сега Хитлер разпространи и върху нашата страна „тоталната мобилизация” за да задигне всичко, каквото е останало още. Хиляди наши работници насила се изпращат в Германия. Хитлер иска, щото нашият народ да работи за спасението на Германия от неминуемата гибел. Българските реакционери излизат вън от кожата си само и само да удовлетворят ненаситните хитлерови искания. Те издигат бесилки, за да сломят съпротивата на българските патриоти. Те убеждават българите, че те не били славяни, и искат да ги откъснат от братята им по кръв. И всичкия този нечуван грабеж, тези кървави насилия, това небивало в нашата история предателство — реакционерите се опитват да обявят за „национално обединение” на българския народ, като че ли обединение се достига с бесилки, и то под господството на немските робовладелци!

Има ли мярка нашият срам и позор?

Нашите потомци с презрение биха се отказали от нас, името Юда би останало вечно да ни петни, ако ние бихме изпълнили това, което иска от нас най-големият престъпник през всички времена — Хитлер. Но това няма да стане! Не ще се дигне брат срещу брата, не ще тръгне българският народ след предателите, не ще позволи той, щото цветът на неговата младеж да намери позорна смърт, сражавайки се против братята и против собствената си свобода! Българският народ не ще допусне такова самоубийство! Той не ще допусне новата катастрофа, много по-страшна от катастрофата през 1918 година!

Не, нашият народ сам знае къде е истината. Той чувствува где е неговото спасение и где е неговата гибел.

Българите следят с голяма радост за победите на Червената армия. Та нали войниците, които сега се сражават, са внуци на онези войници, които освободиха нашата страна. Българските селяни не искат да воюват и

339
 

да събират реколтата за Хитлер. Те предпочитат да изгорят всичко, което не могат да скрият от реквизицията, вместо да го дадат на хитлеристките грабители. Истинските български патриоти палят немските складове, фабрики, които работят за немците, хвърлят във въздуха немските влакове с войски и бойни припаси. Въстаническите отреди се увеличават всеки ден. Героичната борба на братския руски народ вдъхновява българите на борба.

Българските патриоти, за да не допуснат въвличането на нашата страна в братоубийствена и самоубийствена война на страната на Хитлер, без разлика на политически убеждения се сплотиха под знамето на Отечествения фронт и се заклеха да водят безпощадна борба против врага на свободата и независимостта на българския народ — против хитлеризма.

На знамето на Отечествения фронт са написани лозунгите, които трябва да бъдат боеви лозунги за всички патриоти, за всички честни българи:

Скъсване на позорния договор с хитлеристка Германия!

Изгонване на немските разбойници от свободната българска земя!

Изтегляне на българските войски от окупирана Югославия!

Нито един работник, нито един килограм жито, нито един войник за Хитлер!

Смърт на хитлеристките палачи!

Да живее вековното приятелство на българския и руския народи!

Да живее бойното единство на славянските народи!

Да живее свободна и независима България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]