Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
421
7 май 1943 г.
 

Васил Коларов

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

На 6 май се навършиха 19 години от смъртта на Димитър Благоев.

Благоев беше един от най-старите революционни дейци в Русия, пръв пионер на научния социализъм в България и на Балканите, възпитател и организатор на българското работничество, борец за тържеството на социализма у нас и на Балканите.

Неговата повече от 40-годишна научна, просветителна и революционна дейност му спечели вечна любов и признателност на българския трудещ се народ и видно място сред дейците на международното работническо движение.

Благоев в същото време беше един велик борец за свободата и независимостта на българския нерод. Днес, когато българският народ напряга силите си, за да се отърве от лапите на хитлеристките разбойници, той спомня и използува заветите на Благоев.

Участник в борбата за освобождение от султанското иго и за отбиване завоевателните попълзновения на руския царизъм след освобождението на България, Благоев видя нова опасност за независимостта на България в лицето на най-хищническия и най-бруталния империализъм — немския империализъм, който упорито си пробива път на Балканите и на Изток. Благоев даде един дълбок анализ на завоевателната политика на немските империалисти, на тяхното стремление да поробят Балканите и превърнат България в своя аграрна колония. Неговият анализ биде потвърден от събитията и той запазва своята пълна ценност и до днес. Хитлеристка

330
 

Германия при помощта на своята българска агентура е на път да пороби окончателно нашата страна, да я завлече във война за своите завоевателни цели и по тоя начин да я погуби.

Благоев смъртно ненавиждаше българския монархизъм не само защото монархизмът въплъщаваше реакцията, хищничеството, паразитизма у нас, но и защото Благоев виждаше във Фердинанд и неговата династия продажна агентура на немските империалисти. И историята му даде пълно право. Фердинанд е виновникът за две национални катастрофи. Неговият син — цар Борис, днес е не само вожд на кървавата фашистка шайка у нас, но и оръдие на хитлеристка Германия; тласкайки българския народ към война за разбойническите цели на Хитлер, той подготовлява трета, още по-страшна катастрофа на нашата родина.

Сам участник в руското революционно движение, Благоев мразеше руския царизъм и водеше непримирима борба срещу него. Но той виждаше деня на сгромолясването на царизма и горещо приветствува руската революция. С победата на Октомврийската революция руският царизъм биде изтръгнат от корен и така биде разчистен пътят за едно най-тясно сътрудничество между руския народ и България. Благоев бе борец за сближението и дружбата със Съветска Русия, на която единствено и напълно можеше да се опре българският народ в борбата си срещу завоевателния немски империализъм. Българският народ днес бурно демонстрира дружбата си със Съветска Русия, твърдо вярва в нейната победа и решително се бори срещу немските агенти, които искат да го предадат като пушечно месо на Хитлер.

Благоев смъртно ненавиждаше фашизма, в който той виждаше най-опасния враг не само на трудещите се, но и на целия български народ, на неговите политически свободи и национална независимост. Благоев посочи предателската и противонародна същност на фашизма. Историята и тук му даде право. Фашистките узурпатори и диктатори начело с цар Борис коварно предадоха България на Хитлер зад гърба на народа. Но в същото време по инициативата на Благоев биде започнато масовото движение срещу фашистката диктатура, което движение се прояви в Септемврийското народно въстание

331
 

в 1923 година и което днес сплотява в Отечествен фронт всички трудещи се, всичко честно и патриотично у нас. Благоев даде на българския народ една положителна програма на действие за осигуряване на неговата свобода и национална независимост. Тая програма гласи:

1. Развитие на националната промишленост за предотвратяване превръщането на България в немска аграрна колония.

2. Всестранно сътрудничество между балканските народи за осигуряване тяхното икономическо развитие и усилване отбранителната им сила.

3. Опиране балканските народи върху могъщия Съветски съюз, който не преследва никакви завоевателни цели и уважава независимостта на народите.

4. Нерушима дружба между българския народ и неговия велик освободител — руския народ.

Тая програма изтъква Благоев като един голям и далновиден държавник и народен вожд.

В основата на платформата на Отечествения фронт, около който се групира българският народ в борбата си срещу хитлеристките разбойници и техните български ортаци, агенти и ятаци, тия идеи на Благоев заемат важно място.

Нашият народ ще засвидетелствува своята почит към паметта на Благоев — големия революционер, народен просветител и водач, — като напрегне всичките си сили, за да освободи нашата родина от немските империалистически разбойници и сгромоляса кървавата фашистка диктатура на цар Борис.


[Previous] [Next]
[Back to Index]