Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
395
1 май 1943 г.
 

*  *  *

Драги радиослушатели, български патриоти и патриогки!

Приемете нашите първомайски бойни поздрави!

Верни синове и дъщери на народа!

Разгаряйте борбата за свободна и независима България!

Осуетете днешния маскарад на филовци, осуетете правителствените манифестации в полза на хитлеристката разбойническа война и на използуването кръвта на нашата армия за завоевателните цели на Хитлер!

Не се стряскайте от правителствения терор!

Демонстрирайте по всички възможни начини против немските грабители и агентите на Хитлер у нас!

Демонстрирайте вашето единство и сплотеност под знамето на Отечествения фронт!

Всички смело и решително на борба за спасението на нашата родина от гибел!

Нека във всички градове и села да проехтят днес лозунгите на Отечествения фронт:

Вън от България грабителите-немци!

Долу от властта техните български слуги и агенти, потосмукачите на трудещия се наш народ!

Поздрав на славната Червена армия!

Да живее братството между българския и руски народи!

Да живее единната борба на балканските народи за национална свобода!

Да живее победата на англо-съветско-американския боен съюз над хитлеристките грабители и завоеватели!

321
 

Поздрав на народните борци, които страдат в концентрационните лагери и фашистките подземия за делото на България!

Да живее Отечественият фронт, който се бори за осигуряване свободата и независимостта на нашата родина!


[Previous] [Next]
[Back to Index]