Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
392
30 април 1943 г.
 

Ф. Козовски

ПЪРВИ МАЙ И МИНЬОРИТЕ

Работници-миньори! Понемченото правителство на Филов и неговите платени агенти във вашата среда искат да превърнат великия ден на труда — Първи май — от ден на борба против хитлеристката война — в манифестация в нейна полза. За тая цел, а не от любов към работниците, те и обявиха Първи май за официален празник. За тая цел те и устройват в тоя ден лицемерни „тържества”, молебени и маскаради. И за същата тая пъклена цел те са решили да раздават бакшиши и слагат трапези.

Престъпната властвуваща клика третира работничеството като изгладняло стадо. След като обрекоха работничеството на глад и ограбиха неговия залък, филовци си въобразяват, че срещу един оглозган кокал и чаша ракия ще могат да вземат и неговата душа и приспят неговото съзнание. Подлеци, те си въобразяват, че работничеството срещу няколко мизерни лева и срещу паница чорба, която те се готвят да му поднесат на Първи май във вд на милостиня, ще продаде своята съвест и работническа чест.

Работници-миньори, копачи на черното злато! Вашият труд движи железниците и параходите, които изнасят в Германия нашето златно зърно, а вие гладувате. Вие копаете денем и нощем, за да летят на запад — в Германия — пълни влакове с народно добро и богатства, тогава, когато нашите собствени фабрики спират, защото за тях не достигат сурови материали, а вашите братя по труд и страдания се изхвърлят на улицата или изпращат

319
 

като добитък в пломбирани вагони на робия в Германия. Вие копаете денонощно, за да превозва Хитлер бомби и пълчища против свободолюбивите страни и народи и на първо място против братска славянска Русия.

Работници-миньори! Спомнете си, че вие сте били винаги един от първите и най-смели отреди на българското работничество в миналото! Не изпускайте своето работническо първородство!

Пернишки миньори! Спомнете си за славните ваши борби от миналото! Не забравяйте, че пернишките рудничари бяха гордостта на работническа България, а „Перник” — синоним на нейната чест, вярност и твърдост!

Миньори! Във великия боен ден на труда заемете вашето достойно място в първите редици на борците против хитлеристката агентура — за спасението на страната от катастрофа и гибел!

Бойкотирайте правителствения маскарад и гавра с вашия ден, деня на труда и борбата — Първи май! Презрете рушвета и огризките, които ви предлагат във вид на милостиня в тоя ден, за да купят вашата съвест!

Устройвайте собствени събрания и трибуни! Гонете правителствените оратори, произнасяйте свои, неконтролирани от полицията речи!

Нека всенародният възглас:

„Долу хитлеристката агентура от властта!”, „Вън германските войски от България!”, проечи гръмогласно от вашите трибуни и митинги в деня на Първи май!


[Previous] [Next]
[Back to Index]