Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
385
28 април 1943 г.
 

Ф. Козовски

ДЪЛГЪТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ И ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Понемченото правителство на Филов подготвя въвличането на нашата страна в кървавата хитлеристка война. Така филовци смятат, че ще спасят своите берлински патрони, а заедно с това и себе си, от неизбежната ка тастрофа и народното възмездие. Обречения на гибел обаче никой не може да спаси. Хитлеристка Германия прилича на пуснат в неизвестността и под пълна пара локомотив, на който седи побъркан машинист. Такъв локомотив лети сигурно към пропаст.

Пред нашия народ, а особено пред неговата най-съзнателна част, стои отговорната задача — да спаси страната от катастрофа и гибел. С цената на всички средства и жертви трябва да бъдат пресечени ръцете на тези, които желаят да прикачат България към хитлеристкия локомотив.

Особено отговорна задача лежи в тоя момент пред цялото наше работничество и частно — пред един от неговите най-важни отреди, каквито са железничарите, транспортните работници и служащи.

По железниците, водните и морски пътища, както през кръвоносни жили, изтича в хитлеристка Германия потта на нашия народ — плодовете на националния труд. Чрез железниците и параходите хитлеристка Германия, с помощта на своята агентура и ортаци у нас, изниса хиляди вагони и стотици шлепове със зърнени храни, едър и дребен добитък, фураж, плодове, вина, мазнини, все-

313
 

възможни сурови материали, руда, въглища — ограбва и разорява България.

Чрез железниците, речните и морски пътища Германия превозва военни материали, муниции, оръжие, прехвърля и концентрира войски — готви да превърне нашата страна в театър на военни действия.

По главните железопътни възли, по дунавските и морски пристанища са разположени тиловите бази и интендантски складове на хитлеристката армия в България.

Без редовното и безопасно функциониране на железопътната и водна мрежа е невъзможно ограбването на страната от хитлеристка Германия. Без редовното и сигурно функциониране на железопътния, воден и морски транспорт е невъзможна подготовката и воденето на съвременната война.

В ръцете на железничарите, транспортните работници и служащи следователно лежат широки възможности да сриват ограбването на нашата страна от хитлеристка Германия, да парализират военните усилия по превръщането на нашата територия в театър на военни действия и вмъкването на България в хитлеристката война.

Железничари, транспортни работници и служаши! Вие най-добре знаете какво се превозва, къде и за какви цели то отива. Всичко, което е предназначено за германците и тяхната армия, е вредно за България, е в ущърб на нашия народ. Всичко това трябва да се предава на огън и унищожение, на гниене и плесен. Това е единственото и най-вярно мерило, което трябва да ръководи действията на всеки патриот днес.

Железничари, транспортни работници и служащи! Вие най-добре знаете къде и какви германски стоки и материали лежат по складовете около гарите и пристанищата. Вие най-добре можете да намерите достъп до тези складове или да укажете такъв на патриотите, за да бъдат подхвърлени указаните складове на унищожение.

Железничари, транспортни работници и служащи! Вие най-добре знаете чувствителните места на движението и транспорта, за да му нанасяте систематически удари там и когато това изискват интересите на роди-

314
 

ната, т. е. когато това вреди на германците. В нужния момент вие можете да изкарате от строя цели германски влакове, да задръстите техните важни военни маршрути, да парализирате в продължение на дълго време цели линии, които превозват германски стоки и военни материали, да унищожавате цели ешелони с продоволствие, оръжие и муниции, предназначени за германската армия.

Железничари, транспортни работници и служащи! Изпълнете своя дълг пред родината! В ръцете си вие имате страшна сила! Вземете пример от действията на железничарите, транспортните работници и служащи във Франция, Белгия и другите окупирани от Хитлер страни! Предаността към родината се доказва с дела против хитлеристка Германия. Ознаменувайте Първи май със стотици саботьорски актове!


[Previous] [Next]
[Back to Index]