Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
384
28 април 1943 г.
 

Ф. Козовски

СЕЛЯНИТЕ И ПЪРВИ МАЙ

Няколко дена ни отделят само от Първи май — великия ден на труда. Тоя ден в неотдавнашното минало се чествуваше у нас еднакво както в градовете, така и в селата. Селяните, заедно с трудещите се от града, демонстрираха в тоя ден своята братска трудова солидарност. Тружениците от полетата и тружениците от фабриките, работилниците и мините отдаваха в тоя ден не само длъжното на труда, като източник на националното благосъстояние, но и предявяваха пред обществото и държавата своите искания за съответен дял от плодовете на своя труд. Едновременно с това Първи май е бил винаги ден на демонстрация волята на хората на труда за справедлив обществен ред. В тоя смисъл Първи май е бил всякога не просто празник, а ден на борба против всяка тирания и мракобесничество, за свобода, прогрес и светлина.

Тази година повече от когато и да било обаче Първи май придобива истинско, в най-прекия смисъл на думата, боево значение.

Властвуващата шайка иска да обсеби тоя боен ден на трудеща се България и го използува за своите пъклени цели като манифестация в полза на въвличането на страната в хитлеристката престъпна война.

Трудещите се от села и градове, напротив, трябва да превърнат Първи май в ден на повсеместна борба против хитлеристката агентура у нас, в ден на боева демонстрация против въвличането на България в гибелната за нея хитлеристка война.

310
 

Обявявайки Първи май за официален празник само за градовете, властвуващата клика се опитва да създаде и с това изкуствена преграда, стена между тружениците на града и селото. Това е нужно на филовци и захариевци, за да могат по-безпрепятствено да грабят както селото, така и града. Това е нужно на филовци и миховци, за да могат по-лесно да натрапят своята престъпна воля на нашия народ, а именно — въвличането му в обречената хитлеристка война.

Тружениците на селото са мнозинството от нашия народ и тази негова част, която наравно с работниците и градската беднота изпитва най-осезателно върху своя гръб грабителската политика на понемченото правителство. Тружениците на полето ще понесат върху своите плещи и най-големия дял от ужасите и последствията на войната, ако на филовци и миховци се отдаде да хвърлят нашата страна в хитлеристката кървава авантюра.

Селяни, селянки и селски младежи! Първи май е и ваш ден. Той е всенароден ден на труда. Чествувайте тоя ден с повсеместни селски и междуселски събрания, митинги и демонстрации! Окичете народните национални знамена, домовете си, улиците и гърдите си със зеленина и червени цветя — символ на правдата и освободителната борба!

Протестирайте против пладнешкия грабеж на вашия труд, против задължителната сеитба, против всякакви реквизиции, против непосилните данъци и всякакви заеми!

Ознаменувайте Първи май с повсеместно изгонване от селата на правителствените контрольори и агенти, на всякакви спекуланти и търгаши с вашия залък, на натрапените кметове!

Изразете високо и открито вашата солидарност с борците-патриоти, които днес гният в затворите и концентрационните лагери. Помагайте и давайте убежище на преследваните от полицията и Гестапо народни борци!

Изразете високо и открито своята солидарност с борбата на свободолюбивите страни и народи начело със СССР, Англия и Америка!

311
 

Изразете високо и открито своята солидарност с борбата на братска славянска Русия и нейната храбра Червена армия против хитлеристката тирания!

Слейте вашата борба с борбата на работниците от градовете и всички родолюбци — за събаряне от властта на хитлеристката агентура у нас, за изгонването от пределите на нашата земя германската армия, за спасението на страната от гибелната за нея хитлеристка война!


[Previous] [Next]
[Back to Index]