Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
373
25 април 1943 г.
 

Васил Коларов

ЗА СВОБОДЕН ПЪРВИ МАЙ!

Българските работници и трудещи се селяни чрез многогодишни упорити борби завоюваха правото да празнуват международния ден на труда — Първи май.

Празникът на труда е символ на духовното освобождение на работничеството и селските труженици от силите на мрака, тиранията и експлоатацията. Той е израз на тяхната увереност в един по-добър, по-справедлив обществен строй. Той е едно скъпо завоевание на българския трудов народ.

Властвуващата днес фашистка шайка се опитва да открадне подло тоя велик ден от ръцете на трудещите се. От ден на труда тя се опитва да го превърне в гавра над работничеството и всички трудещи се у нас, да го използува за осъществяване на своята гнусна, предателска цел — да тикне нашия народ във войната за спасението на хитлеристките бандити.

За тая цел тя е турила в движение целия си полицейски и шпионски апарат. Цялата продажна фашистка преса се нагласява да пее лицемерни хвалебни песни на труда. Отпуснати са парични средства за награждение на фашистките оръдия, за подкупване на слабите и колебливи работници.

С измама и подкуп мизерната фашистка банда посяга да отнеме от българското работничество онова, което то е завоювало с цената на славни борби и скъпи жертви в течение на пет десетилетия. Тя се готви да тикне своята мръсна мутра в светлото дело на Благоев, Кирков и цяла плеада самоотвержени работнически просветители, организатори и борци.

307
 

Авторите на приготовляваната гнусна провокация — това са ония, които подло убиха Стамболийски и Даскалов, Хаджи Сотиров и Кондов, Петко Петков, Страшимиров и Харалампи Стоянов, десетки хиляди работници, селяни и интелектуалци, верни синове на България и храбри борци за благото на българския народ. Това са ония, които покриха страната с басилки и концентрационни лагери и изцапаха ръцете си в кръвта на Антон Иванов, генерал Заимов, Цвятко Радойнов, Ченгелов, на стотици хиляди български патриоти, офицери и войници, пожертвували живота си за защита свободата и бъдещето на родината от хитлеристките людоеди и робовладелци. Това са ония, които предадоха България на разграбване от немските разбойници и сега се готвят да поднесат на Хитлер и кръвта на българския народ.

Тая банда от убийци и юди-предатели начело с цар Борис се тъкми да застане начело на българските работници, селяни и трудещи се в деня на международния празник на труда!

Каква гавра с честта и достойнството на трудеща се България!

Но тоя провокаторски план не ще сполучи. Той не трябва да успее. Тоя мракобеснически план трябва да бъде позорно провален от българските честни и съзнателни работници и селяни, от българските патриоти и родолюбци, от целия български трудещ се народ.

Българските работници и работнички, селяни и селянки трябва да изтръгнат из мръсните ръце на народните убийци — немски агенти, полицаи и шпиони, кърлежи, фашистки оръдия и подкупени вестникари — своя велик, свещен празник на труда.

Работници и работнички! Трудещи се селяни и селянки, чиновници и служащи, студенти и учащи се! Народна интелигенция! Младежи! Патриоти! На Първи май идете масово пред фабриките, клубовете, сборните пунктове, мегданите! И устройте там и навсякъде, гдето е само възможно, свободни първомайски събрания. Издигнете свободни първомайски трибуни, неконтролирани от полицията речи! Издигнете свободно народните първомайски лозунги! Заклеймете фашистките оръдия във вашата среда. Нека проехтят по цялата страна, в гра-

308
 

дове и села, до последната работническа и селска хижа боевите лозунги на антихитлеристка България.

Развалете гнусния план на фашистката шайка! Нека никой не се строи в казионните колони! Нека никой не отива на официалните маскаради! Презрете казионните угощения, юдинските премии и бакшиши, с които фашистките маскари искат да ви подкупят. Докажете им, че вие не продавате вашата чест и честта на българския народ за паница леща.

Бойкотирайте казионните вечеринки!

Бъдете верни на славните борчески традиции на българските работници и селяни! Следвайте заветите на падналите борци!

Разнасяйте лозунгите на Отечествения фронт! Агитирайте за тях!

Нашата родина преживява критически дни. Пред нея стои зинала пропаст.

Превърнете Първи май в ден на борба срещу фашистките юди! Сплотявайте и вдигайте народ и войска за осуетяване пъкления план на Хитлер, Борис и Филов! Вдигайте всичко честно и патриотично на борба за изгонване на немските банди из нашата земя!


[Previous] [Next]
[Back to Index]