Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
365
23 април 1943 г.
 

Васил Коларов

ХИТЛЕРИСТКИТЕ ВЪЛЦИ СИ НАДЯВАТ ОВЧИ КОЖИ

Хитлеристките шарлатани и техните български агенти считат света населен с глупци и идиоти. Те си въобразяват, че хората не помнят какво са яли вчера, та могат да бъдат измамени, без да се досетят, че ги лъжат, че вчера са им говорили тъкмо обратното на това, в което ги уверяват днес.

До неотдавна хитлеристките въжеиграчи се стараеха да внушат на другите народи, че те били от „низша раса”, предназначени да работят и робуват на немците, че „новият ред” не можел да бъде друго освен Европа под германски ботуш.

Хитлеристите бяха тъй нахални, предизвикателни и цинични, понеже със своите въоръжени сили държаха за гърлото почти цяла Европа, а Хитлер налагаше волята си на своите съюзници и васали. Те вярваха още в победата на немското оръжие и се самооблъщаваха, че всяко проявление на свобода, независимост и човешко достойнство у европейските народи ще бъде изгорено с нажежено желязо.

Такава беше хитлеристката пропаганда до неотдавна.

За всеобщо учудване, тия дни хитлеристките мошеници и техните подли агенти у нас измениха тона и запяха съвършено друга песен. Като вълшебни сирени те запяха за „свобода” и „равноправие” на народите. С всички сили те се стараят сега да убедят света, че Хитлер бил най-великият „идеалист” и „благодетел” на човечеството! „Новият европейски ред”, който строели Хитлер, Мусолини и техните сателити, щял да бъде

302
 

олицетворение на „братството” между европейските народи. „Новият ред” особено шял да служи за „зашита” на малките народи към които Хитлер питаел най-нежна любов.

Това внезапно обръщане на цели 180 градуса е най-добро доказателство за отчаяното положение, в което е изпаднала хитлеристката шайка. Песимизмът е завладял също немските васали и те се опитват да излязат из подчинение на Хитлер. Обещанието за „равноправие” трябва да ги ободри. Дъртите хитлеристки вълци не се надяват повече на своите зъби и си навличат овчи кожи, за да измамят света и ако може, да се спасят от разгром и наказание за своите престъпления.

Обаче внезапно пробуденото у хитлеровите людоеди чувство на „любов” и „уважение” към другите народи не може да измами народите от окупираните страни, които стенат под хитлеристкия ботуш. Напротив, тия последните ще се ободрят от настъпилото объркване в редовете на своите палачи и ще усилят борбата си срещу тях.

Не ще се поддадат на въдицата и народите от васалните на Хитлер страни, гдето неудържимо расте възмущението на масите. Особено българският народ, който никога не е вярвал в победата на немците и повече от две години упорито се съпротивява на хитлеристките планове за втикването му във война, не ще се поддаде на тая въдица.

Новата немска шмекерия ще укрепи убеждението на българските патриоти в неизбежния разгром на хитлеристка Германия и ще ги ободри да разпалват още по-смело и решително всенародната борба за събарянето на фашистката шайка и прогонването на немските разбойници из България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]