Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
347
19 април 1943 г.
 

Ф. Козовски

ПЪРВИ МАЙ И ДЪЛГЪТ НА НАШИТЕ РАБОТНИЦИ

На мястото на независимите и демократически професионални съюзи и обединения на работниците фашистката власт на Филов създаде свои казионни професионални съюзи начело с „челници” и „ръководители”, получаващи заплати по ведомството на тайната полиция. Посягайки на организациите на работниците, днешните властници потъпкаха най-брутално и всички техни права, извоювани в продължителна и тежка борба.

Едно от тия завоевания, с което се гордееше нашето работничество, бе правото свободно да чествува деня на труда и международната солидарност — Първи май.

В тоя ден нашето работничество бе си извоювало право, в каквито легални форми то намери за нужно, да предявява пред работодателите, обществото и държавата своите искания и застъпва своите права.

Като един от най-важните производителни слоеве на обществото, работниците с пълно право претендират за съответен дял от плодовете на своя труд и за зачитане и защита на своите интереси. По тая именно причина Първи май в миналото бе не само празник, в който се въздаваше заслужена чест на труда, но и ден на борба против всяко потисничество, произвол и безчовечна експлоатация над работничеството.

Фашистките властници у нас се стараят да обсебят днес тоя традиционен борчески ден на работниците, за да го превърнат в една фашистка манифестация, в маскарад и гавра над самите тях.

297
 

Фашистката клика, наричаща себе си правителство, се опитва да обсеби тоя боен работнически празник, за да задуши всяка проява на протест и борба на работничеството против своя бездушен кървав режим.

Фашистките мракобесници турят своята кървава ръка на светлия празник на труда — синонима на прогреса, просветата, свободата и човешкото щастие, за да го превърнат в тържество на реакцията, човеконенавистничеството и мракобесничеството.

Хитлеристката агентура иска да превърне Първи май от ден на протест и борба против грабежа и разорението на страната от германските окупатори и техните български ортеци и калаузи в ден на робско примирение стоя грабеж.

Хитлеристката агентура туря своята престъпна ръка на Първи май — деня на мира и международната солидарност със свободолюбивите и демократически народи, за да го превърне в позорна манифестация на разбойническата хитлеристка война.

Нашето работничество, вярно на борческите традиции на всички свои предшествуващи поколения, трябва да осуети опита на фашистката власт и нейните агенти в своята среда да обсебят неговия празник и го използуват за своите противонародни и противоработнически цели. Повече от когато и да е било Първи май тази година трябва да бъде превърнат в действителен боен ден — против фашизма и хитлеристката война, за спасението на страната от гибел и катастрофа.

Работници и работнички от всички възрасти и професии! Превърнете Първи май в ден на борба за възстановяване на своите потъпкани демократически права и свободи! Искайте възстановяването на своите организации, гонете натрапените „челници” и „ръководители”, избирайте свои собствени ръководства!

Демонстрирайте против закона за гражданската мобилизация, който ви превръща в безправни роби на хитлеристката военна машина!

Искайте увеличение на хлебните и продоволствени дажби!

Искайте осигуряване с работа тук, у нас — в България! Протестирайте и искайте ликвидирането на хитлеристките бюра за набиране на роби за Германия! Разрушавайте сами тези бюра!

298
 

Вредете във всички производства, които работят или изпълняват поръчки за Германия и нейната армия! Нека в деня на Първи май страната пламне от саботьорски актове против всичко немско! Нека понемченото правителство и неговите чорбаджии се убедят, че българското работничество ги „поддържа” така, както въжето „поддържа” обесения.

Никога нашият народ не се е нгмирал пред прага на такава страшна спасност както днес. И никога отговорността на работническата класа пред родината не е била така голяма както днес.

Работници и работнички! Превърнете Първи май в ден на всенародна борба за защита свободата и независимостта на България!

Превърнете Първи май в ден на солидарност с верните синове на народа, жертва на фашисткия терор! Искайте освобождението на патриотите борци от затворите и концентрационните лагери!

Мъже, жени и младежи — хора на труда! Превърнете Първи май в ден на решителна и смела борба против въвличането на нашата страна в разбойническата хитлеристка война!

Манифестирайте високо и открито своята солидарност с борбата на свободолюбивите и демократически народи начело със СССР, Лнглия и Америка против хитлеризма!

Манифестирайте открито и високо своята солидарност с братска, славянска Русия!

В боен съюз със селяните, с целия народ и патриотите от армията и под знамето на Отечествения фронт — на борба за събаряне на хитлеристката агентура от властта и спасение на отечеството от надвисналата над него страшна катастрофа!

Да живее празникът на труда и борбата — Първи май!

Да живее правителството на Отечествения фронт!

Да живее свободна и независима България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]