Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
345
18 април 1943 г.
 

Васил Коларов

„ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ”

С филовата декларация от 12 април 1942 г., съставена в изпълнение самоличната воля на цар Борис, тоя последният биде провъзгласен за „върховен вожд на България”.

„Върховен вожд” — това е изражение на фашистката диктатура. Цар Борис узурпаторски и клетвопрестъпнически обяви фашистката диктатура у нас. Той диктаторски хвърли нашата страна в хищните лапи на хитлеристка Германия. Когато цар Борис се почувствува достатъчно осигурен от народния гняв с помощта на германските щикове, той възложи на своя безгръбначен министър и лакей Филов да „обедини националните сили” в страната около царската диктаторска особа.

За тая цел биде обявена фашистката програма на правителството, състояща се от 18 точки.

Но всички усилия на филовата банда да спечели доверието и поддръжката на народа се провалиха напълно.

Доказателство за това са хилядите смъртни присъди, бесилки и разстрелвания, концентрационните лагери и препълнените затвори, обсадните положения и претърсването на градовете, свирепият терор в армията и пр.

Това днес се подчертава от цялата международна общественост. Това се признава косвено и от фашисткия печат.

Със своята все по-решителна и все по-масова борба против германския курс и хитлеристкия „нов ред” нашият народ демонстрира, че той няма нищо общо с царборисовата властвуваща шайка, която той клейми като пре-

295
 

дателска и ненавижда като презряно оръдие на Хитлер.

Оная неголяма част от българския народ, която от началото се поддаде на фашистката демагогия и се улови на въдицата за мнимото „обединение на България” с помощта на Хитлер, твърде скоро се убеди, че немската политика води нашата родина към робство и гибел. И тя минава в лагера на антихитлеристката опозиция.

Днес, когато хитлеристка Германия явно върви към поражение и разгром и заплашва да завлече със себе си в пропастта България — се почва бягството и от фашисткия лагер. Знаменателно е разлагането на правителственото болшинство в Народното събрание. Симптоматична е кавгата сред разните фашистки групи и групички, достигаща до взаимни политически убийства. В разложение се намира самата министерска клика.

Ето как Филов изпълни поръчението на цар Борис и „обедини” „националните сили” на България.

Разбира се, хитлеристката агентура у нас намира опора в средата на крупните капиталисти, спекуланти и кожодери, жадните за грабеж и лично разбогатяване пройдохи, оцапаните с народна кръв престъпници, продажните вестникари и публицисти, всевъзможните подли кариеристи. Но цялата тая пасмина от народни потосму-качи, предатели и врагове, колкото и да е опасна за народа и родината ни, няма и не може да има нищо общо с действителните национални сили на България.

Годишнината на филовата декларация от 12 април съвпада с пълното банкрутство на германския курс и на „новия ред”.

Сплотяването на националните сили у нас през изтеклата година направи действително огромен напредък, но не под знамето на царборисовата фашистка диктатура, а върху платформата на Отечествения фронт и в неговите рамки.

Обединените истински национални сили в народа и армията, които са в смъртна схватка с кървавия хитлеризъм, са проникнати от съзнанието, че немските вериги около България трябва да бъдат разкъсани и мизерната царборисова фашистка шайка трябва да бъде сгромолясана, преди тя да е довършила своето пъклено дело.


[Previous] [Next]
[Back to Index]