Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
342
17 април 1943 г.
 

Васил Коларов

ПРОВОКАТОРИТЕ

По повод провокаторскиге речи на Василев и Захариев органът на съветското правителство „Известия” помести една статия, в коя го се казва, че Съветският съюз не може да забрави, какво в течение на последните 25 години България по милостта на господата василевци и захариевци за втори път се оказва в лагера на враговете на руския народ.

Това е едно крайно сериозно предупреждение от страна на съветския меродавен вестник, което ни се предаде и чрез московското радио. То ще накара всеки наш патриот и родолюбец да види ясно всичката дълбочина на пропастта, в която узурпаторската хитлеристка шайка тласка нашата родина.

Наистина в съветския вестник се признават и ценят високо симпатиите на нашия нгрод към Съветска Русия, неговата солидарност със славянството и свободолюбивите народи. В съветския орган също така е изразено убеждението, че василевци и захариевци не ще сполучат да отклонят нашия народ от пътя на борбата срещу най-злия враг на свободата — хитлеризма. Но тъкмо тия признания правят болката на всеки български родолюбец още по-голяма, загдето из средата на нашия народ излязоха изчадия като захариевци и василевци и че в сегашния критичен момент, когато се решава съдбата на българския народ, ние търпим тия юди на власт и ги

292
 

оставяме безнаказано да провокират големите приятели на нашата родина.

Положението днес е ясно като бял ден.

Хитлеристка Германия върви към неизбежно сгромолясване. А това ще повлече и сгромолясването на „новия ред” във всички васални страни. Ще порасне моралният авторитет и международното влияние на Съветска Русия. Нашият народ, който се съпротивява най-решително на немския курс, се надява да намери опора във великата славянска държава.

Но тъкмо това е, което изпълва с ярост банкрутиралите немски агенти у нас.

За да забавят идещото народно въстание, немските агенти ни заплашват с нови бесилки. По нареждане от Берлин те провокират най-нагло Съветска Русия. Те разпалват най мръсна антисъветска кампания в печата, в събранията и по радиото. По нареждане от Берлин черната неофициална фашистка радиостанция проповядва изтребление на славянството за слава и чест на Хитлер и германизма.

Целта е една: България да бъде тласната безвъзвратно въз войната на страната на Германия, да бъце тя окончателно опозорена в очите на свободолюбивите народи и лишена от всяка външна опора.

В историята на българския народ не е имало по-гнусно предателство от това, което върши днес властвуващата фашистка шайка под високото покровителство на цар Борис.

Болката и гневът, които ние изпитваме от това предателство, не са достатъчни за спасението на България. Предупреждението на съветския орган трябва да отвори очите на всички родолюбци. Фактът, че в днешната международна криза, когато се води борба на живот и на смърт между силите на свободата и силите на тиранията, България се оказва на страната на тиранията и против Съветския съюз, не може да остане без последствие за бъдещето на нашата родина. Няма друг път за спасението на България освен прогонването на царборисовата пре-дателска шайка, докато тя не е успяла да ни тикне безвъзвратно в пропастта.

293
 

Отечественият фронт, опрян върху народа и патриотите от армията, е достатъчно силен да се справи с тая задача. Бъдещите поколения няма никога да ни простят, ако ние със собствените си сили и докато не е станало късно, не пресечем ръцете на предателите и провокаторите и не създадем едно истинско национално българско правителство, достойно за България и способно да я спаси от гибел.


[Previous] [Next]
[Back to Index]