Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
334
15 април 1943 г.
 

Васил Коларов

СЪДБАТА ЛИ?

Предателската шайка, за да отклони суровата наказваща ръка на нашия народ, която се издига над нея, опитва се да сложи отговорността за своята народоубийствена политика върху... съдбата. Продаването България на немците бил „единственият предопределен от съдбата исторически път” — се провикна министър Божилов в Добрич. Съдбата наложила на България да върви с немците — пише Сотир Янев в „Днес”. Ако България затъне е пропастта, то българският народ няма кого да обвинява и кого да наказва. Отговорна е неговата „съдба”.

До вчера шайката на цар Борис се криеше зад народа. Тя изпълнила волята на народа, когато прикачи България към хитлеровата кола. Възмущението на народа от нейното предателство е тъй силно и взема такива осезателни форми, че тя вече не говори за народната воля, а по подражание на немските си учители стоваря всичките криви дърва върху безотговорната „съдба”.

Но тоя уюн не ще мине и царборисовата шайка не ще избегне заслуженото си наказание.

Нашият народ знае, че за „престъпното безумие” на 16 юни 1913 година, което тикна България в първата национална катастрофа, отговорна е не „съдбата”, а бившият цар Фердинанд, който действуваше като формен немски агент. Нашият народ знае, че за вмъкването на България в първата световна война, която доведе страната ни до втора катастрофа, отговорна е не „съдбата”,

288
 

а същият Фердинанд и понемчената шайка около него; те бяха, които зад гърба на народа сключиха тайния и гибелен за България съюз с Германия.

Нашият народ знае, че и днес, когато над него се е надвесила нова катастрофа, не е сляпата съдба, която действува, а шайката от немски агенти начело с цар Борис, която е узурпирала властта и я държи с помощта на немските щикове, бесилките и разстрелите.

Фердинанд и немските агенти изпълниха своите предателски планове не защото тъй беше „предопределено” от „съдбата”, а защото българският народ не се оказа достатъчно сплотен и организиран, за да осуети предателството.

Борис и немските агенти, насърчени от това, че Фердинанд и погромаджиите около него останаха ненаказани, отново мамят народа с велика България, за да доведат докрай своето пъклено дело.

Въпросът сега стои така: има ли нашият народ достатъчно сили, за да отсече ръцете на предателите и предотврати катастрофата?

Народът от градовете и селата се бори и дава всеки ден доказателства, че той е готов на големи жертви. Патриотическата част на армията ненавижда хитлеристка Германия и дава всеки ден доказателства, че е готова да върви с народа. Отечественият фронт все по-здраво сплотява активните патриоти от народа и армията за борба против мизерната предателска шайка.

Налице са условията, за да бъде предотвратена третата национална катастрофа.

Български патриоти, на неуморна работа, на решителна борба! Дните пред нас са прочетени. Нужна е смела инициатива! Нужни са незабавни действия за спасението на България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]