Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
315
11 април 1943 г.
 

Ф. Козовски

НАШИТЕ ЖЕРТВИ И ЗЛОДЕЙСТВАТА НА НАШИТЕ ВОЙСКИ В ЮГОСЛАВИЯ

За спасението на хитлеристка Германия и своите собствени кожи продажната филовска тайфа отдава нашата армия под наем на германския генерален щаб. Днес българските войници и офицери в Югославия не изпълняват нишо друго освен чуждо, противонародно и позорно дело. Никакви интереси на България, нито териториални, нито етнографически, не диктуват участието на нашата армия против освободителното движение на югославския народ.

Ние, които сме били 500 години под чуждо иго, най-добре можем и трябва да разберем и оценим беззаветната борба на сръбския и другите югославски народи за своята свобода и независимост. За грамадното болшинство от нашия народ, който изпи до дъното тежките последствия на две национални катастрофи, не подлежи на никакво съмнение, че залогът за неговото собствено благополучие лежи само в братската дружба със своите балкански съседи. Вън от тая дружба ние сме жънали само дълбоки разочарования и тежки поражения. Историята на балканските народи е пълна с поучителни примери за това, че опитът на кой и да е от тях да добие надмощие или разбухне за сметка на другите се е свършвал винаги катастрофално. Само чуждите агенти като днешните продажни управници на България са на противно мнение. Но това е и понятно. Хитлер — техният фюрер, е също така на това мнение. Те са само верни изпълнители на неговата воля, т. е. на намере-

283
 

нието на хитлеристка Германия да тури ръка на Балканите.

Едно от средствата на бандита Хитлер и неговата шайка да покорят и владеят балканските нероди е противопоставянето им един против друг. Само завоевателят Хитлер, и никой друг, има интерес да хвърли един против друг балканските народи. Само Хитлер, и никой друг, има интерес да опълчи българския народ срещу храбрите народи на Югославия, които в своите гори и чукари защищават днес не само независимостта на своето отечество, но и бъдещето на целия Балкан. Само хитлеровата клика е заинтересована в това пъклено, палаческо дело, което за срам и позор на нашия народ изпълнява днес нашата армия в Югославия.

Челото на кого, който скъпи нашето национално достойнство и нарича България свое отечество, не гори от срам пред палаческата роля, коятго играе нашата армия днес в Югославия?

Властта старателно крие и вестниците нищо не пишат върху това, което става днес в Югославия. Правителството крие, че нашата армия по заповед на германското командуване върши в Сърбия безчинства и зло-действа, от които се отвращава всеки културен човек. По най-положителни сведения досега са изгорени и превърнати в пепел около 8,000 сръбски домове и убити, само от мирното сръбско население, около хиляда души. Правителството крие също така, че нашите войски там дават ежедневни жертви. И не може да бъде иначе. Само глупци могат да мислят, че югославската националноосвободителна армия ще сложи оръжие или ще падне на колене. Само предатели могат да не оправдаят самозащитата на югославските патриоти-борци. Нашите войски са дали досега няколко стотин души само убити. Стотици български домове са вече почернени за едно чуждо, престъпно и противонародно дело. А заедно с почернянето на българските домове се хвърля черно, несмиваемо петно и върху честта на България.

Нашият народ иска да живее в братство с храбрия югославски наред. Той не иска да носи позора и проклятието за безчинствата на такива главсрези като полковник Димитър Димитров. Името и честта на нашата армия трябва да бъдат спасени. Хитлеровци и филовци

284
 

идват и си отиват, оставяйки само позорен спомен зад себе си, но народите си остават. Българите, сърбите и другите югославски народи са живеели векове на тази земя като съседи, ще живеят на нея и в бъдеще. С какви очи ние, българите, ще гледаме утре нашите съседи?

Патриоти от всички краища на България! Родолюбци от армията, нека всенародният повик — „Да се върнат незабавно нашите войски от Югославия!”, разтърси цялата наша земя. На борба за спасението на честта и името на България и нейната армия! На борба за събаряне на днешното противонародно, понемчено правителство!


[Previous] [Next]
[Back to Index]