Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
301
7 април 1943 г.
 

Васил Коларов

ГЕРМАНСКАТА РЪЖ

Германските теллали Захериев и Василев, по воля борисова и милост хитгерова министри на България, оповестиха от Лом и Видин, че от Германия пристигнали шлепове с ръж за гладуващото българско население.

Това е официално признание, че управляващата шайка доведе нашата страна житница дотам — да протяга ръка към немските разбойници за къшей ръжен хляб.

Нашето земеделие в средни години, като се извади семето, осигурява нашия народ с житни храни повече от 400 килограма на глава годишно. Нека борисовата шайка каже, къде тя дяна нашата миналогодишна реколта? До нов харман има още 4 месеца, къде отиде хлябът на нашия народ?

Разбира се, ние знаем къде отидоха шлеповете с нашата златна пшеница, макер че Захариев и Василев не отидоха да ги изпращат на Дунава и не си драха гърлата да държат патетически речи. Ние знаем, че причината за глада, който днес мори нашия народ, са немските разбойници и техните наемници, министри-пачаври от типа на Захариев и Василев. Българският нзрод е дълбоко възмутен от гаврата с неговото бедствие.

Гаврата е толкова по-голяма, че България е препълнена с немски войски, немски ранени офицери и войници, агенти на гестапо и всевъзможни „туристи”, които се хрантутят с наш пшеничен хляб вън от всякаква нормирана дажба и контрол!

Но где е гаранцията, че в замяна на изпратената ръж Хитлер не ще получи съответно количество пшеница от нашите държавни складове за своите пълчища?

277

Българският народ не е забравил, че през първата световна война германските войски ядяха нашия пшеничен хляб, а наред с тях нашите войници глождеха хляб от развалена царевица. За да се избягнат скандалите, немското командуване беше наредило, щото немските войски да се хранят няколко километра зад линията на фронта, за да не ги виждат българските войници какво те ядат.

Ето какъв е немският разбойнически морал.

Ако Хитлер е разпоредил сега да се прати ръж в България, то това не е, за да се спаси от глад нашият народ, безмилостно ограбен от немските бандити. Глад и война — ето какво ни носи властвуващата хитлеристка шайка. България е заплашена в най-близко време да стане театър на военни действия, Хитлер и Борис са се споразумели да хвърлят нашата войска във война срещу коалицията на свободолюбивите народи начело със Съветска Русия, те са решили да опозорят и погубят нашия народ. Това се вижда и от речите на Захариев и Василев. Ръжта е предназначена да смекчи ненавистта на българския народ към немските разбойници.

Български производители! Български патриоти! Пазете нашите храни от немските разбойници! Ако Хитлер ни праща ръж, това значи, че той е решил да претаршува и ограби всички наши хамбари и складове. Той е решил да вземе нашата кръв.

Ние ще се спасим от глада и войната само ако изгоним хитлеристките бандити из нашата земя и смъкнем борисовата шайка от власт.


[Previous] [Next]
[Back to Index]