Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
294
5 април 1943 г.
 

*  *  *

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОВЦЕВЪДИТЕ

Народният глас, който се явява на вълн`ата на радио София, на 30 март тази година каза следното:

„Селяни овцевъди! Вие знаете за правителственото разпореждане, което ви заставя да стрижете овцете в определени от правителството дни, в присъствието на правителствените контрольори. Вие трябва да им предадете вълната, за да се изнесе тя в Германия, а вие да получите няколко гроша от германците. Вълна и навуща и други вълнени изделия ще имат германците, а у вас вместо вълна ще останат книжни пари, които скоро ще останат на безценица.

Селяни скотовъди! Крийте вълната си! Вълната, която ще ви се реквизира — мокрете, за да бъде по-тежка, а колкото се може — гледайте повече от нея да можете да скриете. От това ще бъдете и вие доволни, и народът ще ви благодари. А вълната, която ще реквизират, когато я изнасят от селото, направете всичко възможно да бъде унищожена, за да не попадне в ръцете на германците.”


[Previous] [Next]
[Back to Index]