Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
281
2 април 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА ПЪРВАТА ТОЧКА ОТ ПРОГРАМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Първата точка от програмата на Отечествения фронт гласи: „Отечественият фронт се бори да не допусне въвличането на България във войната”.

Деветдесет и девет на сто от нашия народ не желае войната, отхвърля я като най-голямо зло за родината ни. Войната желаят само германските агенти — едно нищожно малцинство в сравнение с народа. Германските агенти не мислят за съдбините нито на нашия народ, нито на България. Германските агенти мислят семо за това, как да спасяват своите берлински чорбаджии и своите собствени кожи. Държейки властта в ръцете си и висшето военно командуване, германските агенти стъпка по стъпка тикат страната в пожара на хитлеристката война.

Деветдесет и девет на сто от нашия народ инстинктивно чувствува, че войната, в която тикат България сегешните управници, няма нищо общо с националната отбрана на страната. Истинският враг на България се намира вътре в България — това са германците и тяхната агентура. Германците и тяхната агентура — ето огнището на войната. Стига само нашият народ и патриотите от армията да изгонят германците от страната, да смъкнат от власт тяхната агентура — и България ще бъде избавена от опасността на катастрофалната война.

Да не се допусне въвличането на България във войната — това означава да бъде съборена властта на понемчените управници, да бъдат изгонени германците

263
 

от пределите на страната, а начело на България да застане едно истинско национално правителство, способно да осигури нейната свобода и независимост в споразумение и в дружески връзки със свободолюбивите народи, на първо място с братска Русия.

Действителната отбрана на България поради това е тъкмо в смъкването от власт на германската агентура, в изгонването от България на германците. Неизбежните жертви, свързани с това, ще бъдат неизмеримо по-малки, отколкото биха били жертвите на българите, ако нашата родина изпита всичките ужасни последици на прякото участие в разбойническата хитлеристка война.

Да се осуетят плановете на хитлеровите агенти у нас по въвличането на Бълггрия във войната — това означава:

да се спаси страната от разруха. Германците нищо няма да пожалят, пред нищо няма да се спрат, ако България би станала арена на военни действия. Отечественият фронт се бори да спаси България от катастрофалната участ на театър на военни действия, да я спаси от пълно унищожение, което й готвят германците и техните агенти.

Да се осуетят плановете на хитлеровите агенти у нас по въвличането на България във войната — това означава:

да се създадат необходимите предпоставки за приобщаването на България към семейството на свободолюбивите народи, да се хвърли мост между нея и съседните народи — понеже само чрез споразумението на нашия народ със съседните нам народи може да се постигне истинско разрешение на българските национални интереси. Отечественият фронт се бори да приобщи България към свободолюбивите народи, като премахне всички пречки по пътя на това приобщаване.

Кризата, която раздрусва сега управническите кръгове, е криза на цялата хитлеристка агентура у нас. Тая криза отразява краха на нейната предателска политика — вътрешна и външна. Рухнаха надеждите за хитлеристка победа. В хода на световната война настъпи явен обрат в полза на англо-съветско-американската коалиция. Хитлеристка Германия е обречена на разгром. Удариха на камък и всичките усилия на хитлеристката агентура у нас да приобщи към своята предателска политика широки обществени слоеве, Налице е прогресиращото изо-

264
 

лиране на правителството и от тия обществени категории, които се поддадоха на хитлеристкото поветрие и които до вчера поддържаха правителството. Бурните сцени през последните дни на IV сесия на XXV Обикновено народно събрание във връзка с опозицията на групата депутати около Димитър Пешев са ярко доказателство за това. Те показват, че част от тия елементи, които до вчера поддържаха правителството, днес демонстративно търсят изход за себе си в отричане на главните линии на правителствената политика.

Кризата в правителствения лагер, разбира се, не означава в никой случай, че опасността от хитлеристката агентура за нашата сграна в каквато и да бяло степен намалява. Нищо подобно. То показва само растящата вътрешна слабост на тая агентура. Кризата показва, че сега именно трябва да бъде стоварен върху хитлеристката агентура юмрукът на българските патриоти от народа и армията.

Призванието на Отечествения фронт е да събере и да стовари тоя юмрук върху главите на предателите, да не им даде възможност да дозедат докрай своето злодеяние спрямо народа и армията, да спаси България от въвличането й във войната.


[Previous] [Next]
[Back to Index]