Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
277
1 април 1943 г.
 

В. Червенков

КРИЗАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Случаят с бившия подпредседател на Народното събрание Пешев, както и известното писмо на една значителна част от депутатите до министерския съвет с искането да се разгледа в Народното събрание въпросът за насилственото изселване на евреите от Македония и Тракия — хвърля ярка светлина върху кризата, която вече здраво разяжда правителствените среди.

Нищо не може да скрие и да намали значението на факта, че няколко десетки депутати, които до вчера поддържаха правителството, открито изразиха недоверие към това правителство.

Нищо не може да скрие и да намали значението на факта, че подпредседателят на Народното събрание Димитър Пешев, довчерашен стълб на правителствената политика, отрече тая политика, а на предложението на Филов да си подаде оставката отговаря с отказ. Христо Калфов просто обяви Пешев за отстранен от камарата, без да гласува даже отстранението. Нищо не може да скрие и да намали значението на факта, че правителството в последните заседания на четвъртата редовна сесия на Народното събрание получи блам не от други, а от значителна част на своите собствени депутати.

За какво говорят тия факти?

Тия факти говорят, че политиката на понемченото правителство губи поддръжката и на част от тия свои депутати, които я поддържаха до вчера. Защото писмото на възглавените от Пешев депутати е една явна демонстрация срещу хитлеристка Германия. Но тъкмо такава

261
 

една демонстрация в сегашния момент нагледно показва колко е голямо неверието в победата на Германия даже в средата на сегашните управници и колко голям е батакът, в който филовци тикнаха България.

И ето тия именно хванали се за косите помежду си управници смятат още да излизат пред народа и да се представят като „обединители” на българите! Но кого вие ще обединявате, господа агенти на Германия, когато не сте в състояние даже себе си да обедините?

И филовци смятат още да приподнасят хитлеризма и хитлеристката война като „спасение” на България, когато довчерашни техни големи хора днес им обръщат гръб, защото им става абсолютно ясно, че Германия е проиграла вече войната!

Смисълът на бурните сцени в Народното събрание и на случая с Димитър Пешев е в кризата, която раздрусва хитлеристкия лагер у нас. А тая криза е израз на явния крах на целокупната правителствена политика, на всенародното недоволство срещу тая политика, на страха на тръгналите преди две години с Гермения от неизбежното възмездие за съучастничесгвото им в хитлеристките престъпления, от очертаващата се неизбежна победа на англо-съветско-американската коалиция.

Кризата в средата на управническия лагер за българските патриоти обаче означава, че е крайно време вече да бъде избавена България от властта на хитлеристките агенти, да бъдат изгонени германците от нейните предели, да бъде тя приобщена към семейството на свободолюбивите народи и по тоя начин спасена от войната и катастрофата.


[Previous] [Next]
[Back to Index]