Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
273
31 март 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА ВСЕНАРОДНО ВЪСТАНИЕ

Един е пътят за освобождението на нашето отечество от германската зависимост. Това е изгонването на германците от България. Но изгонването на германците от България предполага безспорно смъкване от власт на германската агентура у нас. А решаващото средство за изгонването на германците от България и смъкване от власт на германската агентура е масовото народно въстание. Отечественият фронт готви нашия народ към такова именно въстание. Пакостна илюзия е каквато и да било надежда, че хитлеристката агентура у нас може да се „опомни”, да „поумнее” и сама да стори път на патриотичните сили на страната пред лицето на надвисналата опасност от катастрофа. Тъкмо обратното: колкото по-ясно се очертава неизбежният крах на хитлеристката политика, толкова по отчаяно хитлеристките агенти се мъчат да одържат властта и толкова по-безогледно пущат в ход всички средства, за да спасяват своите чорбаджии и себе си с цената на отечествените съдбини.

Тия, които изповядват илюзии за мирна смяна на сегашното правителство, разглеждат това правителство и представлявания от него така наречен безпартиен режим като едно обикновено, макар и реакционно правителство, като режим-изключение от общото правило, което рано или късно само по себе си ще се провали. „Нима не сме имали ние и в миналото — казват те — реакционни режими? Обаче не е ставало нужда от на-

259
 

родни въстания, за да бъдат тия режими премахнати. Реакционните режими сами себе си са изживявали.”

Подобни разсъждения са в корена си погрешни и вредни. Днешният режим у нас не е един обикновен реакционен режим. Нито един от миналите реакционни режими не е в такава степен ззстрашавал непосредствено самото право на нашия народ да живее като свободна и независима нация. Днешният режим у нас е господство на хитлеристката агентура, която превръща България в „жизнено пространство” за германците, а българите цели да превърне в техни усърдни работни ръце. За тая цел сегашните управници водят истинска война против нашия народ. Днешният режим е организирано по хитлеристки образец и ръководено от Берлин кърваво насилие срещу българската нация за пълното й заробване от Германия — икономическо, политическо и военно. Днешният режим поради това представлява съдбоносна опасност за настоящето и бъдещето на България. Ето защо да се разглежда днешният режим като обикновен реакционен режим от времето, когато фашизмът в Германия не беше още дошъл на власт, е опасно и вредно. Ето защо и не може да се счита, че днешният режим сам по себе си ще се провали. Не, днешният режим ще се провали само ако бъде той провален с общите усилия на цялата нация, т. е. на народа и патриотичните сили на армията. Или днешният режим ще бъде провален от общите усилия на нацията и тогава ще бъде спасена нашата страна от войната и катастрофата, или тоя режим ще успее да съсипе България, като я отдаде изцяло в ръцете на Хитлер — така и само така стои въпросът.

Но от това следва изводът, че народната борба срещу понемчените управници във всичките нейни форми трябва да стимулира и да води към общонародното повдигане за премахване на сегашния гибелен за България режим. Тоя извод и трябва да си направят всички честни и здравомислещи българи, за които интересите на родината стоят над всичко.


[Previous] [Next]
[Back to Index]