Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
269
30 март 1943 г.
 

К. Луканов

ПРОТИВ ЗАГОВОРНИЦИТЕ НА БЕКЕРЛЕ

Хитлеристите внимателно следят за ония пукнатини, които се появиха в предателския лагер на тяхната българска агентура. Те, като същински бандити, не вярват никому. Хитлеристите създават у нас собствени есесовски отреди от български изчадия.

Ние изнасяме днес пред целия наш народ следните достоверни факти:

Така нареченият пълномощен министър на хитлерова Германия в нашата страна Бекерле не се удовлетворява само с ръководството на гестапо, но и създава под свое покровителство конспиративна младежка организация, основната задача на която е борбата срещу българските патриоти. Организацията се дели на стотни, десетки и тройки. Тя се възглавява от управителен съвет.

Всички членове на тази организация са въоръжени.

Как „работи” тази организация?

Провокацията е нейният главен метод.

„Подозрителните”, т. е. ония наши граждани, които са истински българи, мислят и действуват като българи, искат да си останат българи и не се поддават на понемч-ване, на хитлеризиране — тия „подозрителни” са под наблюдението на Бекерле чрез неговата собствена организация.

Членове на тая организация завързват спорове и гледат да ги доведат до стълкновения, за да предизвикат намисането на полицията. Заедно с арестуваните „подозрителни” попадат в участъците и хората на Бекерле, Тук вече те се посвещават на „изследователска” дей-

257
 

ност, като се стараят да узнаят мислите на „подозрителните”.

Хора на същата организация пълзят по железниците, пътуват под вид на железничари или прости пътници, стараят се да завързват разговори и да надушват политическите настроения на частните пътници, за да откриват „подозрителните” лица и ги „обезвреждат”.

Какви далечни цели преследва Бекерле се вижда и от задачата, която той е поставил пред управителния съвет на своята шпионска организация в заседанието на 12 и 13 март да вербува „доброволци” за Източния фронт.

Ето една част от достоверните данни, с които Отечественият фронт разполага за новата протвобългарска организация на Бекерле — организация, съставена от младежи, които българска майка е раждала, за да бъдат днес развратени от немско злато и насочени против свободата на майка България.

Ние обръщаме вниманието на българските патриоти, особено от армията, върху изнесените неоспорими факти.

Бекерле създава на наша земя своя въоръжена организация, насочена еднакво против народа и против армията ни! Организация за шпионаж и подли убийства! В коя независима страна е възможно това?

Истинските конспиратори — конспираторите против нашата национална независимост — са още веднаж изобличени.

Новата хитлеристка организация трябва да бъде задушена още в зародиша й!

Змийското гестаповско и есесовско гнездо на Бекерле трябва да бъде разкрито и унищожено!


[Previous] [Next]
[Back to Index]