Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
259
27 март 1943 г.
 

Св. Колев

ФУНКЦИИТЕ НА СЪДА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Нито един случай на шпионство, издайничество и провокаторство спрямо организациите на Отечествения фронт и неговите дейци не трябва да остава ненаказан.

Такава е отговорната и високо патриотична задача на съда на Отечествения фронт като един от неговите важни органи.

Съдът при Отечествения фронт въз основа на представените му доказателства за извършени предателски деяния издава своите присъди.

Бойните групи на Отечествения фронт — въстаническите отреди — са непосредствени изпъпнители на присъдите срещу шпионите, издадени от съда на Отечествения фронт.

И в това отношение трябва да си спомняме и трябва да се ръководим винаги от мъдрите съвети на апостола Левски. Като една от съществените задачи на комитетите Левски поставяше борбата срещу шпионите, „мръсните кучета”, както той презрително наричаше в своите „хвъркати писма” слугите на султанската полиция.

Кой не знае случая в бръснарницата, когато апостолът лепна плесница на шпионина и го разобличи публично с думите: „Иди сега, та ме предай!”

Много са примерите, които показват каква голяма пакост и колко тежки и скъпи жертви може да донесе на патриотичните организации промъкналият се в техните редове шпионин и провокатор, агент на гестапо и на понемчената полиция на Петър Габровски.

245
 

От друга страна, известно е как повдига борческия дух сред народа и народните борци своевременното разобличаване и наказание на шпионина и провокатора.

Едно от най-ефикасните средства в борбата срещу шпионството и провокаторството е създаването на такова обществено мнение около омразните тайни и явни понемчени агенти, което да прави невъзможно тяхнсто съществуване в средата на честните и порядъчни хора.

Шпионите, гестаповските копои, трябва да бъдат обкръжени от всеобщото презрение на семейството, на комшиите, на махалата или селото, на квартала, във фабриката, предприятието или учреждението, гдето те работят, в трудовия лагер или в казармата.

Понемченият шпионин трябва да ходи като дамгосан. Шпионинът, където и да се яви, трябва да чувствува всеобщото презрение. Народната омраза да преследва шпионското куче и в миша дупка!

Нужно е, щото шпионите и провокаторите да бъдат публично разобличавани най-широко!

Имената на шпионите и провокаторите (с техните портрети) трябва широко да се оповестяват в печата и позивите на Отечествения фронт, както и по всички възможни други начини.

Шпионството, измяната, провокаторството, издайничеството трябва безжалостно да бъдат изкоренявани в името на спасението на нашия нерод и на нашата родина от войната и катастрофата!

Суров народен съд за народните изедници!


[Previous] [Next]
[Back to Index]