Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
254
25 март 1943 г.
 

В. Червенков

ПРОТИВ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ

Новият закон за принудителния държавен заем трябва да бъде провален от нашия народ. Това изискват интересите на широките народни слоеве и интересите на нацията ни изобщо. Задължителният държавен заем е ново сериозно посегателство на сегашните управници върху народното достояние за целите на разбойническата война, в която те стремглаво въвличат България. Под удара на това ново посегателство управниците поставят преди всичко дребните и средни съществувания, колкото и да се извърта министър Божилов да „уверява”, че двете трети от земеделските стопани не се засягали от него. Затова ли казионните професионални организации са се разтичали да канят занаятчиите, селяните, търговците, независимо от техния доход, да купуват облигациите на новия държавен заем? Затова ли сега управниците описват къщите, предприятията, земята, добитъка, инвентара и покъщнината на нашите производители? Затова ли се подлагат на оценка техните доходи?

Ето ги, вижте ги тях — днешните управници, тия, дето не престават да лъжат, че уж не други, но русите заплашвали да вземат земята на нашите селяни — вижте ги как са плъзнали да описват селските стотинки, как оценяват добитъка, плуговете, земята, къщите и покъщнината на българите, как турят ръка върху плодовете на българския труд — вижте кой в действителност посяга върху частната собственост на дребните и средни съществувания! И посягат не за друго, но за да пре-

243
 

дадат тия плодове в ръцете на германците, за да ги поставят в услуга на престъпната и проиграна вече хитлеристка война.

Един може да бъде само отговорът на българите срещу новия закон за задължителния държавен заем: всенародният протест срещу тоя заем, изразен в масовия отказ да се купуват неговите облигации.

Българските производители могат и трябва да провалят закона за задължителния държавен заем, като дружно саботират и не изпълняват правителствените наредби за контрола над доходите на производителя. Дребният и среден производител имат хиляди начини и възможности да скрият от надзора на управниците истинската величина на своя доход.

И това те трябва да направят на всяка цена, за да не дадат възможност на властите да отнимат насилствено български средства за германските разбойници.

Държавният задължителен заем, както и всички заеми на днешните управници, както и цялата им политика не са прояви на грижи за България, а са прояви на грижи за спасяването на тънещия кораб на Хитлер с цената на българските богатства, на българската кръв и на бъдещето на България. Като такива противонародни и противобългарски грижи те трябва да бъдат и провалени от нашия народ, за да се спаси той като свободна и независима нация.

Престъпление спрямо истинските интереси и спрямо бъдещето на България върши оня, който доброволно купува облигациите на държавния заем.

Ние зовем към всенародно движение за провалянето на новия закон за задължителния държавен заем — на това ново хитлеристко посегателство върху труда и дохода на нашите производители.

Никаква поддръжка на предателското правителство на Филов!

Вън германците от България!

Долу германските агенти от властта!


[Previous] [Next]
[Back to Index]