Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
245
22 март 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА ПОМОЩЕН ФОНД НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

Кой не знае какво голямо значение отдаваше Васил Левски на доброволните помощи за народното дело? Кой не знае, че сам апостолът ходеше от село на село, от град на град да събира тия помощи? Васил Левски учеше патриотите, че не може да се освободи България без силна народна организация. А изграждането на такава организация изисква средства. Васил Левски учеше патриотите, че не може да се освободи България без народно въстание против чуждото иго. А народното въстание, за да се подготви и извърши то, изисква големи средства. То изисква средства, за да се набави оръжие, барут и други материали. Средства изисква също работата за издръжката на апостолите на организацията, за подпомагане на преследваните от властта, за развитието на печатната пропаганда. Васил Левски именно поради това отдаваше голямо значение на доброволните помощи за народното освободително дело. Васил Левски създаде народен фонд на Вътрешния централен революционен комитет и на Привременното правителство, начело на което стоеше той. Народният фонд се образуваше от доброволните помощи, които патриотите събираха от народа, и от сумите, определени като вноски на отделни заможни хора, които суми Васил Левски събираше в касата на организацията с помощта на знаменитите „хвъркати писма”.

В „хвъркатите писма” Васил Левски, като се обръщаше към заможните, казваше:

238
 

„ ... Ако сте само българин и честен човек и ако желаете доброто на отечеството си, трябва да се предадете с всичкото си сърце и душа на народното дело и да покажете, че сте достоен син на България и свободолюбив човек... Предателите и изедниците ще да висят на едно дърво с нашите врагове — страшно ще бъде народното отмъщение. Който днес не желае да бъде свободен, той не е българин и не е човек.”

Васил Левски събираше българските народни средства, за да осигури българското освобождение.

Отечественият фронт днес е наследникът на нашето освободително национално движение от миналия век. Традициите на Левски възраждат днес у нас апостолите на Отечествения фронт. Както някога, преди 65—70 години, Васил Левски събираше народната пара, за да изгради националната организация и да организира освободителното въстание на народа, така и сега Отечественият фронт изпитва голяма нужда от средства, за да разгърне по всички линии всенародната борба за спасението на България от германската зависимост, от войната и катастрофата.

Отечественият фронт се нуждае от големи народни средства, за да води и да разширява своята родолюбива и противохитлеристка пропаганда, да създава нелегални вестници, позиви, да разнася истината сред народа.

Отечественият фронт се нуждае от големи средства, за да организира и увеличава въстаническите народни дружини — тия бойни органи на Отечествения фронт. Нужни са средства, за да се въоръжават патриотите. Големи средства са нужни, за да се подпомагат жертвите на полицейския и гестаповски терор, многобройните патриоти, арестувани, заточени, преследвани от днешните управници-предатели.

Отечественият фронт е призован да сплоти и да повдигне на решителна борба за освобождението на България от хитлеристката зависимост всички здрави национални сили на българския народ. Нима е възможна такава борба без средства? Всеки разбира, че такава всенародна борба изисква и всенародни средства. Отечественият фронт трябва да разполага с мощен фонд от средства, събиран от патриотите, от всички честни и родолюбиви българи по всички възможни начини.

239
 

За мощен помощен фонд на Отечествения фронт — такъв трябва да бъде отговорът на свободолюбива, противохитлеристка България.

Всеки българин-патриот може и трябва да участвува във всенародното движение за свобоцна и независима България. И както някога, при Левски, в освободителното дело участвуваха всички —

И всякоя възраст, класа, пол, занаятие
Зимаше участие в това предприятие. . .
огатий с парите, сюрмахът с трудът,
Момите с иглата, учений с умът,


така и днес: — ако ти по едни или други съображения не можеш да вземеш пушката и с оръжие в ръка да се бориш срещу враговете на България, не си в състояние да нанесеш удар върху тия врагове, то внеси своята парична лепта във фонда на Отечествения фронт, дай подслон на преследвания от полицейските кучета на Габровски и от гестаповци патриот, нахрани го, помогни му да се укрие! Помогни на ония мъжествени наши братя, които чезнат в затворите и лагерите ... помогни им материално, подкрепи ги морално!

Настанало е време, когато всички българи, които милеят за нашата българска земя, трябва да си подадат ръка — кой както може, — да слеят усилията си под знамето на Отечествения фронт, за да бъде спасена България.

Комитетите и групите на Отечествения фронт в разните места на страната са длъжни да организират събирането на средствата, да осигуряват тяхното правилно използуване, а така също безпощадно да се разправят с провокаторите, които биха се опитвали да злоупотребят с доверието и пожертвуванията на патриотите за фонда на Отечествения фронт.


[Previous] [Next]
[Back to Index]