Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
233
18 март 1943 г.
 

В. Червенков

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ И СЕГАШНИЯТ МОМЕНТ

Главната задача на Отечествения фронт е да спаси България от войната и катастрофата. Сегашната международна и вътрешна обстановка предоставя благоприятни възможности за успешното осъществяване на тая главна задача на Отечествения фронт.

Мощното настъпление на Червената армия на руско-германския фронт създаде решаващ поврат в хода на войната. Настъплението на Червената армия, каквито и нови авантюри да предприема Хитлер, колкото и да са възможни отделни и временни задръжки на тоя или оня участък на огромния фронт — настъплението на Червената армия не е частично и не е сезонно настъпление, както не престават да го изобразяват у нас хитлеристките агенти, а е общо и с оглед на продължителен срок настъпление за разгрома на германските завоеватели и изгонването им из пределите на Съветския съюз.

Заедно с това настъплението на Червената армия създава най-добри предпоставки за втория фронт в Европа. Все по-ясни стават очертанията на пълното поражение и катастрофата, които чакат хитлеристка Германия и нейните съучастници.

Само политически наивник, разбира се, може да предполага, че хитлеристките разбойници, които заляха в кърви цяла Европа, ще сложат оръжие доброволно пред изгледите на тяхното безусловно поражение. Ние виждаме какъв бяс предизвикаха у хитлеристите големите победи на Червената армия и какви отчаяни усилия

230
 

прилагат те, за да спрат настъплението на Червената армия и да се приготвят да посрещнат удара от запад. Хитлеристите напрягат всички сили, за да спасят своя кървав режим и собствените си кожи. Те заявиха пред цял свят, че ще водят цялостна или както те я наричат, тотална война. Това означава, че хитлеристките разбойници няма да се спрат пред никакво ново престъпление, че те ще хвърлят в бой и последните свои резерви, че те ще направят всичко, за да изстискат като лимон, да ограбят до шушка окупираните от тях страни и страните, които като България зависят от тях, и да ги завлекат заедно със себе си в пропастта. Но никакви усилия на хитлеристка Германия няма и не могат да я спасят. Срещу нея стоят няколко пъти по-големи сили и сред тях славната Червена армия. Около хитлеристка Германия се стяга смъртоносен обръч, който неминуемо ще я задуши. Безогледните мероприятия на тоталната мобилизация увеличават и без това големите страдания на народните маси в Европа, в това число и в Германия, засилват тяхното недоволство, изострят и закаляват волята на поробените народи за борба срещу войната и фашизма. Ние виждаме какво става сега във Франция, дето се разгаря въстаническото движение против германските робовладелци. Френският пример ще зарази цяла Европа.

Скована на руско-германския фронт, дето Червената армия чупи гръбнака на хитлеристките пълчища, поставена пред съвършено реалната за нея опасност на втория фронт, намираща се върху клокочещия вулкан на недоволството на европейските народи, хитлеристка Германия днес не е в състояние да издържи натиска на въставащите народи. Наопаки, въстанието на европейските народи би ускорило разгрома на хитлеристка Германия. За въстанието на европейските народи срещу хитлеризма сегашните условия се представят като едни от най-благоприятните.

В още по-голяма степен това се отнася до нашия народ, който разполага със силна, непокътната армия. Кой здравомислещ човек може да се съмнява още, че ако патриотите от нашата армия, в съюз и опрени върху народа, покажат на германците пътя за Германия — кой

231
 

здравомислещ човек сега може да се съмнява още, че Хитлер в такъв случай ще е в състояние да се наложи у нас? А спасението на България зависи само от изгонването на германците от нашата земя, от излизането на България из лагера на фашистките държави. Но за тая цел е необходимо да се изтръгне нашата армия от ръцете на германските агенти, да се събори от власт сегашното понемчено правителство.

И тъкмо изтъкнатата вече от нас сегашна международна обстановка благоприятствува извънредно силно за извършването на спасителния за България акт — скъсването с хитлеристка Германия и изгонването на германците от България. Що се отнася до вътрешната обстановка, то единодушието на грамадната част от нашия народ против предателската политика на правителството е налице. Не достига само достатъчно мощната организация на националните сили, тяхното бойно сплотяване в Отечествения фронт, изграждането на пълното бойно единство между народа и патриотите от армията.

Посоченият недостатък обаче трябва да бъде премахнат в късо време, защото от премахването му зависи бъдещето на страната. И това е първият дълг на българските родолюбци, на Отечествения фронт, на всички верни синове на България от Работническата партия, от Българския народен земеделски съюз, от социалистическата и демократическа партии, от военните, младежки, стопански и културни народни организации — да сплотяват българите под спасителното знаме на Отечествения фронт, като организират и разпалват всенародната борба за час по-скорошното смъкване от власт на понемчените управници.

Трябва да се действува решително, смело, въпреки кървавия полицейски и гестаповски терор, въпреки скъпите народни жертви. Германците разчитат на спокойствие в своя тил — те не бива да имат това спокойствие нито един ден! Германците разчитат на нашата войска — те не бива да имат нито един войник от нашата армия!

Германците обявиха тотална война — нека сами си водят тая тотална война и сами се сгромолясат в пропастта!

232
 

Ние, българите, искаме да живеем свободно и независимо в своята собствена страна, в мир и братство с всички свободолюбиви народи.

А за да постигнем това, има само един път — пътят на Отечествения фронт, осъществяването на неговата спасителна програма.


[Previous] [Next]
[Back to Index]