Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
226
16 март 1943 г.
 

Васил Коларов

В ЗАЩИТА НА СПОРАУМЕНИЕТО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

Излизащото в Лондон списание „Елас”, орган на „гръцкото национално движение”, е поместило една редакционна статия под заглавие „Български фокуси”, която възбужда удивление. Колкото и да е странно, но тая статия е насочена не толкоз срещу цар Борис и неговата клика, колкото срещу народното антифашистко движение в България. За редакторите на „Елас” цар Борис е вече узрял за капитулация пред съюзниците, следователно той не представлява опасност. За тях опасността, колкото и да е чудно това, иде от българското народно антифашистко движение и неговите „домогвания”. И те бързат да протестират срещу тях.

Редакторите на „Елас” не могат да не знаят, че свободолюбивият български народ симпатизира на борбата на югославския, гръцкия и албанския народи за свобода и независимост. Отечественият фронт, около програмата на който се групира подавляващото мнозинство от българския народ, се бори решително против използуването на българската войска като жандарм на Хитлер в окупираните балкански земи.

Отечественият фронт зове непрекъснато българския народ и българската войска към решителна борба за осуетяване всяка помощ на Хитлер, за разкъсване на съюза с Германия, за очистване на българската земя от хитлеристките войски. За могъщата съпротива, която среща Хитлер при провеждане на своите планове в България, знае цял свят.

224
 

Българските въстанически отреди се сражават заедно с югославските, гръцките и албанските въстаници срещу хитлеристките разбойници.

Каква опасност представлява тая народна борба за цар Борис и неговите берлински господари се вижда от вилнеещия в България фашистки терор, жертва на който са паднали вече хиляди български патриоти, в това число множество офицери и солдати.

Тая ли борба на българския народ е разтревожила редакторите на „Елас”? Но в такъв случай трябва да се предположи, че те са разтревожени също и от усилващото се народно въстаническо движение в Гърция и Югославия.

Отечественият фронт в България е за съвместна борба на всички балкански народи срещу германските и италиански завоеватели. Той е за братско сътрудничество на всички балкански народи като равноправни независими нации. Той е за миролюбивото урегулиране на всички спорове между тях въз основа на Атлантическата харта и на програмата на антихитлеристката коалиция, изложена в ноемврийската реч на Сталин. Съветският съюз, Англия, Америка и всички свободолюбиви държави ще помогнат за постигането на взаимно споразумение между балканските народи.

Против коя от тия цели на Отечествения фронт, който представлява антифашисткото движение в България, протестират редакторите на „Елас”?

Ако те считат, че българският народ трябва да се откаже от своите традиционни симпатии към руския народ, то те правят лоша услуга на свободолюбивите народи. Защото предполагаме, че и на редакторите на „Елас” е известно, какво любовта на българския народ към Съветска Русия, която има своите дълбоки корени в историята, е най-голямата спънка за изпращането на българска войска срещу Червената армия и въобще за използуването на българския народ като пушечно месо на Хитлер. Тая неизкоренима народна любов и докрай ще си остане източник на сила в борбата срещу хитлеристките изверги и техните български лакеи.

Опасно е схващането на „Елас”, че цар Борис се готвел вече да капитулира. В действителност Борис и

225
 

неговата клика правят всичко, за да изнудят българския народ и предадат армията в разположение на Хитлер.

Но още по-опасна е странната и всъщност враждебна атака срещу антифашисткото движение в България, която може само да спъне изграждането на тъй необходимия общ балкански фронт срещу хитлеристките завоеватели.

Тия нападки срещу антифашисткото движение в България не могат да изразяват истинските настроения на гръцкия народ, който стене под чуждо иго и се бори за своето съществуване и своята национална независимост


[Previous] [Next]
[Back to Index]