Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
215
12 март 1943 г.
В. Червенков. Изявленията на Михов
В. Червенков. Против правителствените „ударни пропаганди” по селата


В. Червенков

ИЗЯВЛЕНИЯТА НА МИХОВ

„Само на германците ние ще предоставим високото право да умират за Германия.” Така заяви Хитлер преди седем години. След това обаче побеснелият людоед стана по-непридирчив: започна да събира наемници отдето му само паднеше. В германската армия се вляха не само армиите на Италия, Румъния, Унгария и Финландия. В германската армия влязоха като попълнение с „високото право да умират за Германия” криминалните престъпници, авантюристи и нехранимайковци на Европа. Но по руските полета гният не само четири милиона германци. Руската земя се превърна в гроб и за наемниците на Хитлер. Румънската армия получи „високото право да умре за Германия” и днес румънската армия е само един призрак, а Румъния — хитлеристка мушия.

Маджарските дивизии на Източния фронт никога повече няма да се върнат в Унгария — те са или в земята, или в пленническите съветски лагери. Жалките остатъци на синята испанска дивизия офейкаха в Испания — не желаят да имат повече „високата чест да умират за Германия”. Черноризците на Мусолини последваха синята дивизия. Едва дишат финландските наемници на Хитлер.

Няма повече охотници да мрат за Германия. Криминалните престъпници и нехранимайковците предпочитат да крадат и грабят у себе си. Руската земя и нейният климат явно не им понасят. Но обръчът около хитлеристка Германия се стяга — обръчът на възмездието. Червената армия продължава да нанася тежките си удари върху

219
 

хитлеровите пълчища, които оказват бясна съпротива, но разгромът на които е неминуем.

Германците са вече недостатъчни, за да спасят Хитлер. А европейските народи ненавиждат Хитлер така, както само може да ненавижда човекът. Европа саботира хитлеристката тотална мобилизация. Хитлер иска насила да згстави европейските народи да мрат за Германия. Напразни усилия.

На собствения си гръб европейските народи три години вече изпитват всичките ужаси на „новия” разбойнически ред, за да не се оставят да бъдат измамени от хитлеристките палачи. Срещу тоталната мобилизация на Хитлер европейските народи противопоставят тоталната народна борба против хитлеристката тирания.

И в тая обстановка опасността за нашата армия да бъде принесена в жертва за спасението на Хитлер е извънредно голяма и непосредствена.

Именно тая опасност ние виждаме в изявленията на военния министър генерал Михов.

Ако генерал Михов заявява, че само целите, преследвани от държавите на оста, „осигурявали” бъдещето на България, че България била „крайъгълният камък” на „новия ред” на Балканите, то означава, че генерал Михов заедно с цялото правителство, заедно с двореца се готви да предостави нашата армия на разположение на германския генерален щаб тъкмо в един момент, когато е съвършено очевидно, че участието във войната на страната на Хитлер е равносилно на пълна катастрофа, на самоубийство.

Апелите на Михов към единство на българите вече показват какво е истинското положение у нас. Михов апелира към „единство”, понеже се бои от единството на българите, което създава и укрепява Отечественият фронт. Това истинско единство на българите в борбата против участието на България във войната, в борбата за спасението на нашата родина от участта на Румъния, Унгария и Финландия е гаранцията за бъдещето на България.

Генерал Михов заявява, че „България стояла на стража в Югоизточна Европа”. На стража на какво? — На хитлеристкия тил. С други думи, България на цар Борис, на Филов, на Михов се обявява за жандарм на

220
 

Хитлер на Балканите. Царборисовци се готвят да принесат в жертва цяла България, за да спасяват тънещия кораб на Хитлер. Но такива заявления и такава лакейска готовност да превърнат страната в пепелище за спасяването на Хитлер не прави даже такъв явен приятел на Хитлер като испанския диктатор Франко! Даже Франко предпочита да не вади кестените от огъня, за да спасява Хитлер.

Ето до какво падение и до какво предателство дойдоха царборисовци. И генерал Михов смее да се обръща с такива заявления като неговото към българите, смее да гледа след това в очите патриотичното наше офи-церство, нашата армия!

За нашите офицери, подофицери и войници, за всички честни българи изявленията на Михов показват, че най-голямата опасност за България са именно сегашните управници, които вършат всичко, за да спасяват Хитлер с цената на кръвта и бъдещето на нашия народ.

Спасението на България е в час по-скорошното й излизане от лагера на държавите на оста, в изгонването на германците от нашата територия, в приобщаването на България към семейството на свободолюбивите народи. За тая цел днешното предателско правителство трябва да бъде съборено и заменено с истинско национално правителство, способно да осигури свободата и независимостта на България при всички обстоятелства.

Отечественият фронт се бори да спаси България именно по тоя начин от войната и катастрофата.


В. Червенков

ПРОТИВ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ „УДАРНИ ПРОПАГАНДИ” ПО СЕЛАТА

Банковци и лещовци са в „ударна пропаганда” по селата. Предстои пролетната сеитба. Скоро ще плъзнат пак контрольорите и агентите на Дирекцията на хранообира по нивите и ливадите да описват, да пресмятат, да отнимат залъка от устата на производителите, фуража — от добитъка. Зер германските вестници вече

221
 

напомнят, че тая година България трябвало да изнесе в Германия повече храни отколкото миналата година.

Затова сега банковци и лещовци предприемат „ударни седмици” — да анатардисват селяните да сеят повече, а да сеят повече, значи да сеяг за германците.

Банковци и лещовци плашат селяните с фантастичните приказки за „болшевишката опасност” — демек щели да дойдат „болшевиците” да вземат на селяните земята, храните. Но нашите селяни не само знаят, че в Русия селяните получиха земя именно от болшевиците, но те знаят също, че болшевиците са си в Русия, борят се да изгонят германските разбойници от своята родна земя, а в хамбара на българския селянин бъркат не „болшевиците”, а германските агенти — николазахариевци.

Бъркат николазахариевци в хамбара на нашия селянин, за да хранят германците, същите тия разбойници, които тъпчат и грабят цяла Европа и които вероломно нападнаха Русия.

Банковци и лещовци плашат селяните с „болшевизма”, а в това време правителствените контрольори и агенти описват бъдещите плодове на труда на нашия производител: толкова ще посееш, толкова ще предадеш в складовете на Дирекцията на храноизноса! Какво е това, ако не лишение на нашия селянин от правото да разполага свободно с плодовете на своя труд?

Няма да посееш, няма да предадеш — глоба, арест, заточение. Какво е това, ако не крепостничество? И банковци и лещовци са плъзнали по селата да разправят басни за „болшевишка опасност”!

Опасността са тъкмо банковци и лещовци. Посягат върху собствеността на селяните у нас германските агенти, за да направят нашите селяни крепостници на Германия. Ето де е опасността и злото за нашите селяни.

Производители! Селяни!

Членове на земеделските задруги! Гонете от селата разните погерманчени агитатори на правителството, които ви правят мили очи, за да ви убеждават да теглите каиша за германците! Това са вълци в овча кожа.

Не ги слушайте! Сейте по свой план, толкова и това, колкото и каквото ви е нужно, за да се прехраните. Не купувайте облигациите на държавния заем, не внасяйте

222
 

суми за тоя заем! Това е заем за Германия. Това е заем за война!

Сговаряйте се и оказвайте дружно съпротива срещу управническите обирници!

Вашата собственост и плодовете на вашия труд ще бъдат осигурени от посегателствата на чуждестранните наемници само когато България бъде освободена от германската зависимост.

А това ще стане, като се събори от власт сегашното правителство.

Отечественият фронт ви зове поради това на общонародна решителна борба за спасението на нашата земя от войната и катастрофата, като на мястото на сегашното правителство бъде създадено едно истинско българско правителство, способно да опази производителите от всякакъв грабеж в полза на чужденците и да осигури на нашия народ правото свободно да разполага с плодовете на своя труд.


[Previous] [Next]
[Back to Index]