Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
210
10 март 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА НАШАТА МЛАДЕЖ

Младежта е златният фонд на всеки народ.

И тая истина се разбира еднакво и от истинските родолюбци, и от изменниците на родината, които разпродават на едро и на дребно България. Оттука и ожесточената — не на живот, а на смърт — борба за нашата младеж, за нейната душа, за нейното възпитание, за насоката на нейното развитие, за това, къде и как тя трябва да вложи всичкия си младежки жар и устрем цялата си всепобеждаваща, пълнокръвна и млада енергия

Филовското правителство е поставило целия държавен апарат на служба на фашисткия поход за душата на нашата младеж. Лъжеисторици, лъжеучени, поети и писачи, всевъзможни организатори и организаторчега, нарочни закони и наредби, подмилквания, примамки, придумвания, наказания, преследвания, побоища, избивания и разстрелвания — всичко е пуснато в ход. Никога България не е била свидетелка на такива стръвнишки свръхусилия на една пасмина от платени чужди агенти, заграбили властта в ръцете си, да се представят за „доброжелатели” на нашата младеж и да я обсебят.

Алчни търгаши с всичко свето и мило за българина, родоотстъпниците се пущат на хитрост: те се преобличат в измъкнати от миналото одеяния, разиграват лицемерни „грижи” към възстановяването на историческите традиции, подбират си старинни български названия, преодолявайки отвращението си, те произнасят имената на Левски и на Ботев — само и само да подкупят младежта, да се доберат до нея, да я включат в удушли-

212
 

вата атмосфера на своя предателски кръг. С такава цел беше създадена организацията на „Бранник”, тая издъно хитлеристка организация, която иска у нас, в България, да насажда дивашкия расизъм и да прави нашите младежи джелати на своя народ и наемници на Хитлер.

Успехите на царборисовата клика в борбата й за нашата младеж обаче са обратно пропорционални на всичките й свръхусилия.

Традициите на народната борба срещу тиранията и народните изменници имат у нас изумително дълбоки корени. Никаква измама и никакъв терор не е в състояние да ги изкорени, защото те се предават от баща на син, от род на род, от поколение на поколение. Преди 60—70 години Раковски, Каравелов, Левски и Христо Ботев развяха знамето на българската национална свобода. Това знаме беше поето не от бащите и дедите на филовци, не от цар Фердинанд, а от работниците и селяните, от плеадата български просветители, главно учители по селата и градовете, от свободолюбивите народни организации, които завоюваха, особено след катастрофалните войни, мнозинството на нашия народ. Това е историческият факт. И в него се крие една от тайните на несполучливите опити на царборисовци да обсебят младежта. От 1876 година до ден днешен Христо Ботев, а не цар Фердинанд и не цар Борис, владее умовете на нашата младеж, и тя се гордее с това.

Нашият народ мрази фашизма издън душа. Но това е малко. Исторически факт е, че нашият народ не отстъпи покорно и доброволно пред настъпващия фашизъм. Нашият народ даде сражение на фашизма в 1923 година. И в първите редове на това историческо народно сражение вървеше младежта.

Измяната на царборисовци към България преизпълва нашия народ и неговата младеж с люта омраза към изменниците и с воля за безпощадна борба.

И нашият народ се бори, бори се преди всичко и на първо място нашата младеж. Тя е, която върви в първите редици на Отечествения фронт. Тя е, която попада в затворите, в лагерите. Тя е, която мъжествено се изкачва на бесилото и с юнашките думи на Ботев умира за свободата и щастието на България. Тя е, която все повече отива във въстаническите народни дружини, за

213
 

да повдига нашия народ на борба, за да напада германските военни обози, складове и съобщения и да наказва предателите. Тя е, която изгражда — в казармите и вън от тях — единство между народ и армия. Тя е, която носи днес великото и светло знаме на народното въстание за свободна и независима България, за България на Христо Ботев и Васил Левски, за България без гестапо, без германските изедници и техните агенти!

Не може нашият народ и всички честни патриоти у нас да не изпитват гордост за нашата упорита и мъжествена младеж.

Млади и храбри синове и дъщери, помнете и не забравяйте: върху вас е легнала днес тежка, но благородна и отговорна задача. Изпълнете своя отечествен дълг докрай! Бесилките и преследванията не могат да стреснат безстрашните. България трябва и може да бъде освободена от хитлеристката напаст на всяка цена. За всяка ваша капка кръв изменническата клика на царборисовци ще се разплаща със собствената си черна предателска кръв.

Нанасяйте удар след удар върху германските гарнизони и комуникации у нас! Изграждайте Отечествения фронт, разнасяйте навсякъде неговата спасителна програма! Създавайте въстанически дружини!


[Previous] [Next]
[Back to Index]