Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
191
4 март 1943 г.
Васил Коларов. Немската „лотария” и пътят за спасението на България
В. Червенков. Против терора


Васил Коларов

НЕМСКАТА „ЛОТАРИЯ” И ПЪТЯТ ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Преди 2 години, когато цар Борис и Филов се готвеха да присъединят България към тристранния пакт, на една конференция на чуждестранните журналисти в Берлин Гьобелс заяви следното:

„Присъединението към тристранния пакт е една лотария: оня, който не рискува, той и не печели. Обаче решението да се участвува в играта може да бъде взето много късно. Ние мислим, че всеки мъдър държавен мъж в Европа трябва колкото се може по-бързо да направи избора си за своята страна... Въпросът е, желае ли той да вземе участие в едно голямо и богато наследство, или не желее.”

Директорът на пропагандата Коцев, за да оправдае страшното предателство на цар Борис и неговия безгръбначен премиер Филов, се лигави, че в 1941 г. за България уж нямало друг път, освен да метне доброволно на врата си немския ярем. Думите на Гьобелс, разнесени на времето си по целия свят, хвърлят пълна светлина върху германския курс на фашисткото правителство. Сам Гьобелс разобличава Борис и Филов като съучастници в хитлеристката авантюра, като мизерни комарджии, които, полакомени да получат пзй от немската плячка, туриха на карта бъдещето на българския народ.

До 1 март 1941 година България беше неутрална страна подобно на Швеция, Швейцария и др. Никоя от тия последните държави не се полакоми и не пожела да рискува със своята свобода и независимост, за да

196
 

вземе участие в лотарията на Хитлер—Гьобелс. Тия държави и до днес запазиха неутралитета си, макар че Хитлер неведнаж е трупал войски на техните граници и ги е заплашвал с нападение. Ако за тия държави се оказа възможно да съхранят неутралитета си, то защо България да не можеше да постъпи по същия начин? Целият български народ, с изключение на мизерната фашистка шайка от продадени на немците агенти, най решително настояваше за запазване на неутралитета и беше готов да поддържа с всичките си сили независимостта на България.

Съветският съюз, Англия и Америка изрично предупредиха цар Борис и от своя страна настояваха, щото тя и в бъдеще да остане неутрална.

Значи пред България, както и пред другите неутрални държави, имаше не единствен път, както твърдят немските агенти, а два пътя: запазване на неутралитета, което обезпечаваше мира, свободата и независимостта на България, и присъединяването й към воюващите фашистки държави, което означава немско робство и неизбежно завличане във войната. Цар Борис и Филов, предварително продадени на немците, избраха съзнателно втория път, пътя на немското робство и на войната. И страхувайки се да не би тяхното предателство да бъде осуетено от възмутения народ, те измамнически, зад гърба на народа, пустнаха немските войски в България.

Днес България фактически е сведена до положението на немска колония. Тя се намира в състояние на война с Англия и Америка и много други страни. След като я превърна в немски плацдарм, Хитлер днес обявява нашата земя и Балканския полуостров за предна позиция на Германия във войната й срещу Съветска Русия, Англия и Америка. Хитлер е „определил” мястото и ролята на цялата българска армия като защитница на хитлеристка Германия на Балканите.

И продажните хитлерови агенти зоват вече българския народ да бъдел готов да се жертвува за банкрутиралата хитлеристка империя, която вече се друса от могъщите удари, които й нанася Червената армия.

Нашият народ не позволи досега на Борис и Филов да изпратят войска срещу Съветска Русия. Но това е само половин победа. За да бъде победата пълна, ние

197
 

трябва да предприемем всичко и да не допуснем, щото Хитлер, цар Борис и Филов да превърнат България в театър на войната. Ние трябва да разкъсаме съюза с Германия, да очистим нашата земя от немците, да отсечем ръцете на предателите и да осигурим свободата и независимостта на България.

Ние това можем и трябва да го направим, каквито жертви и да ки струва то. Това е единственият път да спасим нашата родина от пълно разрушение и да осигурим бъдещето си като свободна и независима нация.


В. Червенков

ПРОТИВ ТЕРОРА

Полицията на Габровски и гестапо продължават да вилнеят в страната. Хиляди и хиляди патриоти са натъпкани в затворите и в лагерите. Стотици паднаха вече от куршума на палачите. Арестите на патриоти не спират. Предателите-управници вмъкват в кървавите си злодеяния спрямо народа и войскови части. Блокадите на София, Пловдив и други градове миналата година, неотдавнешните блокади на Скопие, на Кавала, на Габрово, масовите арести в София на 21 февруари тази година показват, че правителството иска да заангажира в своите престъпления и армията, като я противопостави срещу нашия народ.

Толкова повече патриотите именно сега трябва да разясняват сред армията с най-голяма упоритост и с постоянство, че спасението на България е в братското единение между народ и армия, че правителственият поход против патриотите — блокадите, арестите, разстрелите, се върши, за да се омаломощи народната съпротива срещу въвличането на нашата армия в проиграната вече хитлеристка война.

Толкова повече патриотите трябва с всички сили и средства да се борят за спасението на нашата армия от превръщането й в наемница на Хитлер, като разнасят сред нея — между войниците, подофицерите и офицерите — спасителните лозунги на Отечествения фронт, като изграждат в армията комитетите на Отечествения

198
 

фронт и всячески циментират бойния съюз на народ и армия.

Кървавият режим на полицията и гестапо може и трябва да бъде счупен от нашия народ в съюз, в братско единение с армията.

Ние зовем нашите офицери, подофицери и войници да се замислят дълбоко над факта, че правителството преследва, гони, избива, тика в затворите, в лагерите ония, които от 1 март 1941 година не престават да сочат присъединяването на България към хитлеристка Германия и настаняването на германците у нас като главно зло за българите, което неминуемо ще доведе до национална катастрофа, ако овреме не бъде премахнато.

Нашият народ има сега най-голяма нужда тъкмо от тия свои синове, които пророчески прелупреждазаха за опасния и предателски път на съюз с хитлеристка Германия и които имаха и имат мъжеството да се борят против предателството.

Ние зовем нашите офицери, подофицери и войници-родолюбци на обща борба заедно с народа против управниците, които тикат родината ни към явна катастрофа, като я въвличат въз войната тъкмо сега, когато за всички става очевиден неизбежният позорен крах на хитлеристка Германия.

Срещу кървавия терор на управниците и на гестапо, срещу безчинствата спрямо евреите у нас, срещу заканите на хитлеристкия кърджалия Габровски, срещу надвисналата опасност да бъде армията ни въвлечена във войната, а земята ни — съсипана, за да бъде спасяван тънещият кораб на Хитлер, има сила, годна да спаси България, нашия народ, неговото бъдеще, неговите честни и верни синове и дъщери — тая сила е сам народът, сама нашата нация, обединена и сплотена под освободителното знаме на Отечествения фронт.

Горе главите, патриоти!

Червената армия със силата на своето славно оръжие и със своя героизъм наложи решителен прелом в хода на войната в полза на англо-съветско американската коалиция. Не е далеч денят, когато тая коалиция ще тържествува победа.

199
 

Стягайте редовете на Отечествения фронт! Разгаряйте борбата за събаряне от власт на сегашните управници-предатели! Нанасяйте удар след удар върху германците у нас! Не се спирайте пред кървавия терор на врага, пред скъпите жертви!

Нашето дело е право. Нему принадлежи победата, И на нашата улица ще настъпи празник!


[Previous] [Next]
[Back to Index]