Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
190
4 март 1943 г.
Васил Коларов. Долу позорната ангария на Хитлер!
Васил Коларов. Всяка работа за Хитлер трябва да бъде парализирана


Васил Коларов

ДОЛУ ПОЗОРНАТА АНГАРИЯ НА ХИТЛЕР!

Войната на Източния фронт влезе вече в своята решителна фаза. Червената армия стремително върви напред, чисти като огромна стоманена метла съветските земи от фашистките орди и заплашва хитлеристка Германия с пълен разгром.

Хитлер оголва западните страни от последните си резерви, които праща бързо на Изток.

Понятно е защо Хитлер, Гьоринг, Гьобелс викат с всичкото си гърло, че катастрофата се надвесила над Еврота. Понятно е защо техните наемници у нас като папагали повтарят същото.

Не Европа, не европейската цивилизация и култура, не европейските народи са заплашени от катастрофа и гибел, а заплашена е хитлеристката кървава банда в Германия и във всички окупирани и подвластни нейни страни. Тая банда наистина е застрашена да бъде заслужено наказана за нейните страшни престъпления. А европейските народи, които самоотвержено се борят срещу хитлеристкото варварство, очакват радостния ден, когато Червената армия и нейните съюзници ще смажат окончателно главата на хитлеристкия звяр.

Но Хитлер, Гьоринг, Гьобелс и техните наемници не искат да се примирят с неизбежното. Те мобилизират куцо и сляпо в Германия, за да образуват нови армии на мястото на унищожените само през последните 3 месеца 112 фашистки дивизии на Източния фронт. Те мобилизират насилствено цялото работоспособно население в окупираните страни и го пращат на каторжна работа —

192
 

да прави пътища, да копае въглища, да произвежда оръжие и муниции за германската армия.

С кръвта и потта на своите роби Хитлер иска да спаси робовладелческия режим в Европа.

Фашистите се хвалят, че 40,000 български работници работели вече в Германия ангария на Хитлер. Може до са по-малко, но за наш срам и позор трябва да признаем, че на фашистката въдица наистина се уловиха и не малко български работници. Германските бюра напоследък засилват още повече деятелността си. Нашите фабрики и работилници се оставят изкуствено без сурови материали, за да се увеличи безработицата и се заставят гладувещите работници да отиват в Германия. А продажният фашистки печат безсрамно възхвалява германската каторга.

Колкото и да е тежко да се намира работа у нас, отиването на работа в Германия е престъпление спрямо българския народ. Да работиш в Германия днес, значи да участвуваш във войната на немските фашисти срещу Съветска Русия, да помагаш на най-злия враг и поробител на свободолюбивите народи, да ставаш оръдие за поробването на собствената си родина. Целият наш народ и нашата армия самоотвержено се борят срещу хитлеристките изверги, които искат да ги тикнат във войната, а български работници за срам и позор се съгласяват да служат на Хитлер. Но хитлеристка Германия в близко време ще бъде разгромена и чуждестранните работници ще бъдат изгонени по местата им. С какви очи ще се върнат българските работници у нас? И как ще се оправдаят те пред своите другари работници, пред своите съграждани и селяни, пред българския народ?

Но много работници съвсем не ще се върнат от немската каторга.

Хитлеристките агенти лъжат работниците с големи заплати и обещания. Обаче Германия все повече се превръща в ад, където свирепствуват глад и лишения, гдето бързо се стопява всяка човешка сила, гдето германското гестапо убива всеки свободен дух. Който избегне смъртта от нещастните случаи, болестите, бомбардировките, револверите на гестапо, той ще се върне в родината си с половин душа.

193
 

Колкото се отнася до немските марки, с които блазнят наивните жертви, то след разгрома и банкрутството на Германия те не ще имат никаква цена.

Рсботници и работнички! Няма по-позорно дело днес от това, да работиш и помагаш на Хитлер.

Не работете за немската армия! Не отивайте на ангария в Германия! Връщайте се, докато е време, обратно.

Жени и майки, братя и сестри! Не оставяйте вашите мъже, синсве и братя да се опозорят и да опозорят своите семейства! Разубедете ги и не ги пущайте да отиват в Германия! Убедете ги да се върнат час по-скоро!

В сегашните критически дни нашата родина се нуждае от всичките си синове, за да я защищават от Хитлер и неговите подли български оръдия.


Васил Коларов

ВСЯКА РАБОТА ЗА ХИТЛЕР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПАРАЛИЗИРАНА

За извършване на разни строителни работи за нуждите на германските войски фашисткото правителство изразходва вече десетки милиарда български левове. То използува и безплатния труд на нашия народ, като образува огромни трудови армии и създава множество трудови лагери. За същата цел то най-широко практикува гражданската мобилизация, т. е. ангария в полза на немците.

Немските изверги най-нахално заявяват, че това е контрибуция, ксято България плаща в натура и в работа на своя повелител — Хитлер.

Откак се приближи опасността за пренасяне военните действия на Балканите, немците трескаво усилват своите военни приготовления на Балканите.

Хитлер е решен да превърне България в развалини, както са вече съсипани всички земи, гдето оперират хитлеристките орди. Той има вече свой план за ограбване на нашето стопанство и складове, заведения и банки и изнасяне на нашия стопански инвентар; за отправяне в Германия на нашия добитък; за насилствено изпращане на работа за немците на нашето работоспособно население.

194
 

А правителството на цар Борис, което се поддържа с немски щикове, е съучастник и помагач на Хитлер. То отпуща нови милиарди и изпраща трудови армии в разположение на немските войски, то усилаа ангарията за немците.

Ние можем и трябва да осуетим адския план на Хитлер и неговите съучастници.

Ние трябва да прекратим плащането на данъци на предателското правителство. Да не записваме за заеми и да не купуваме никакви облигации.

Ние трябва да се откажем да работим ангария за Хитлер. Трудовите армии трябва да се откажат решително да строят пътища, да въздигат укрепления и копаят окопи за немците. Работата за немците е съучастничество в разорението на България, което готви Хитлер. Отказ, саботиране, вредителство на работата за немците е свещен патриотичен дълг на всеки българин, на всяка българка.

Нашите железници, пътища и пристанища фактически се намират под немски контрол и служат на немците. Ние трябва да направим несигурно и опасно тяхното използуване от немците.

Немците са турили ръка на много наши мини, фабрики и предприятия. За тлъсти печалби от гърба на народа много фабрики и предприятия работят за немската армия. Да ги извадим от строя, да направим невъзможна каквато и да било работа в тях, да саботираме работата в тях — това значи да осуетим хитлеровия план за разрушение на нашата родина и разорение на нашия народ.

Не са малко нашите постижения в борбата срещу немците. Но много още предстои да направим, за да спасим България. А времето не чака. Отечественият фронт зове към бърза и решителна мобилизация на всички народни сили. Всяка работа за Хитлер трябва да бъде парализирана в България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]