Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
183
1 март 1943 г.
 

В. Червенков

ДВЕГОДИШНИНАТА НА ПРЕСТЪПНИЯ АКТ

Днешната дата е една от най-мрачните дати за България. На 1 март 1941 година царборисовските управници подписаха присъединяването на България към тристранния пакт, за да пуснат още на другия ден германските войски на наша, българска територия.

1 март 1941 година е черна дата в историята на България. Черна дата е, защото сегашните управници успяха да тикнат страната ни в лагера на международните разбойници — хитлеристите, и с това не само да я изложат пред всички свободолюбиви народи като помагачка на разбойниците, но и да я обрекат на сигурна катастрофа.

Черна дата е, защото тури началото на вероломния удар в гърба на братските балкански народи, борещи се против фашистката агресия.

Черна дата е, защото ознаменува превръщането на земята ни в хитлеристка военна база на престъпната война срещу велика и братска Русия.

Черна дата е, защото от 1 март 1941 година започна фактическото поробване на нашия народ от хитлеристка Германия, усилената и неприкрита хитлеризация на България, кървавият поход на гестапо и на хитлеристките агенти у нас против българските патриоти — в народа и армията.

Изминалите две години от 1 март насам са години на една върволица от тежки престъпления на управниците спрямо върховните интереси на българската нация, спрямо настоящето и бъдещето на нашето отечество. Доведен в течение на тия две години до положението

184
 

да си недояжда поради систематичния грабеж на плодовете на труда на нашите производители и износа им в Германия, нашият народ днес е изпречен пред пряката опасност да бъде обезкръвен и разсипан, а нашата земя — разорена, понеже управниците предават и залагат всичко българско, само и само да спасяват себе си и своите берлински чорбаджии.

Нашият народ проклина днешния ден. Нашият народ и преди две години издигна глас на протест протиз върховното предателство спрямо България. Но той нема силата и необходимото единство, за да осуети тогава престъпния акт от 1 март 1941 година.

Изминалите две години и преживените беди и бедствия не са преминали обаче даром за нашия народ. Поучен от своя собствен опит, от борбите на другите свободолюбиви народи, вдъхновен и окрилен от геройската и победоносна борба на Червената армия, нашият народ се обединява днес в редовете на освободителния Отечествен фронт и се бори с все по-възрастваща сила, все по-смело за смъкване от власт на сегашното изменническо правителство, за изгонване на германските войски от България, за разкъсване на всички договори с хитлеристка Германия, за излизане на България от тристранния пакт, за приобщаването й към семейството на свободолюбивите народи, в първите редици на които върви братска Русия.

Днес нашият народ разполага с предпоставки, които осигуряват неговата победа, ако той се вдигне заедно, в братски съюз, с армията ни против сегашните управници — явни гробокопатели на България.

Филовци не бива да дочакат да отбелязват трета годишнина на своя родоотстъпнически акт от 1 март 1941 година.

Отечественият фронт е призован да сплоти и да поведе в близко време всички сили на нашата нация — без разлика на социално положение и на политически възгледи — на щурм за събаряне от власт на хитлеристката агентура и за създаването на истински национално правителство, способно да спаси България от войната и катастрофата и да осигури при всички условия нейната свобода и независимост.


[Previous] [Next]
[Back to Index]