Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
181
1 март 1943 г.
 

В. Червенков

ХИТЛЕР, КОГАТО ИМАШЕ ВРЕМЕННИ УСПЕХИ

Най-добре опровергава хитлеристките лъжи за борбата на Хитлер уж против „болшевишката опасност”, каквато опасност, разбира се, в природата не съществува, най-добре опровергава, казваме, тия лъжи сам Хитлер.

Слушайте! Ние ще ви предадем сега част от речта на Хитлер, произнесена на 8 ноември миналата година — тая тъкмо част, в която Хитлер излагаше целите на своя поход срещу Сталинград.

Слушайте:

„Ако ние не нападаме в централния участък на Източния фронт, както се очаква — каза Хитлер, — а вършим това при Сталинград, то това вършим, защото аз исках да достигна до един определен пункт, до един определен град на Волга. Че този град носи случайно името на Сталин, за нас това е без всякакво значение. Точно там именно може да бъде прекъснато движението на 30 милиона тона, от които 9 милиона тона петролен транспорт. Там се събира пшеницата от огромните области в Украйна и на Кубан, за да бъде препратена на север. Оттам се превозват и огромни количества манганова руда.

Сталинград е център за товарене и разтоварване и него искахме да имаме. Практически ние вече го владеем. Там се воюва само за някои малки отделни квартали.”

Над последните думи нашите слушатели ще се поусмихнат само: при Сталинград Хитлер остави 330,030 отборни свои войници и офицери — убити и пленени — и огромно въоръжение, а германският фронт сега е далеч-далеч на запад от Сталинград.

182
 

Важно е заявлението на Хитлер само десет дена преди да се започне руското настъление, че той, Хитлер, се интересува от Сталинград само като от „център за товарене и разтоваряне”, като от място, дето „може да бъде прекъснато движението на 30 милиона тона, от които 9 милиона тона петролен транспорт”, като от място, дето се „събира пшеницата от огромните области е Украйна и на Кубан, отдето се превозват и огромни количества манганова руда”.

Ето какви бяха и какви са истинските грабителски цели на Хитлер. Напразно се напъват правителствените тъпанари у нас да преповтарят изтърканите басни за спасяването на Европа от „болшевишката опасност”. Не ловяха дикиш и по-рано, а сега — хептен.


[Previous] [Next]
[Back to Index]