Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
170
26 февруари 1943 г.
В. Червенков. Не евакуация на градовете, а скъсване с хитлеристка Германия
В. Червенков. Червената армия — армия на мира и дружбата между народите
В. Червенков. За нашите офицери


В. Червенков

НЕ ЕВАКУАЦИЯ НА ГРАДОВЕТЕ, А СКЪСВАНЕ С ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ

Подготовката към евакуацията на редица наши градове като София, Пловдив, Сливен, Варна и Бургас и частичната евакуация, която вече се извършва в тия градове, особено в районите около железопътните гари, показва не само накъде тикат сегашните управници България, но и какво я очаква, ако не бъде тя час по-скоро изтръгната от фашисткия лагер. Нашите градове ще бъдат превърнати в пепелища, земята ни опожарена и опустошена. Хитлеристките войски ще направят у нас онова, което сега правят при отстъплението си във временно завзетите от тях съветски земи — разграбват и разрушават безмилостно всичко. Хитлеристка Германия не може да избегне своето окончателно поражение. За това има вече създадени достатъчно предпоставки. Бляскавите победи на Червената армия доказаха всичката възможност и неизбежност на окончателното поражение на хитлеристка Германия. Но бандата на Хитлер няма да се спре пред нищо, за да спасява себе си от възмездието на свободолюбивите народи. Окото няма да трепне на тая банда: ако сполучи, тя цялата наша армия, цялата ни страна ще погребе, само и само да отсрочи часа на своята позорна гибел. Ето тук е великата опасност за нас, българите. Защото продължават да ни управляват преки агенти на Хитлер, които вършат всичко, за да спасяват тънещия кораб на хитлеризма с цената на кръвта и бъдещето на нашата родина. Кому вече не е ясно, че на Америка и на Англия война беше обявена само защото това поиска Хитлер? Кому не е ясно, осо-

174
 

бено сега, че тая война е абсолютно вредна и престъпна от гледището на истинските национални интереси на българите? Мерките на правителството по евакуацията на градовете показват, че нашата страна от ден на ден се тика от управниците в бездната на катастрофата. Намерението да се обявят по-големите наши градове за градове открити никого не може да измами и градовете ни от бомбардировки не може да спаси. Всеки българин трябва да разбере, че не може да има открити градове там, дето стоят хитлеристки гарнизони. Варна и Бургас близо година и половина вече служат като база на германците в тяхната разбойническа война срещу Русия. Нима така изглеждат откритите градове? Повтаряме: докато в България фактически се разпорежда Хитлер, докато в нея управляват хитлеристките агенти, нито един град не може да бъде признат за открит от никой честен човек на земята.

В същото време сега е най-изгодният момент, за да се избави България от хитлеристката зависимост. Скован на Източния фронт, Хитлер не е в състояние да подчини България, ако нашата армия, опряна върху поддръжката на народа, се опълчи срещу Хитлер и изгони от България германските гарнизони.

Ние, българите, имаме още възможност да спасим своята родина. Нужно е да се смъкне от власт сегашното правителство, да се скъса с хитлеристка Германия, да се анулира престъпният акт от 12 декември 1941 година и да се приобщи България към семейството на свободолюбивите народи, на които принадлежи утрешният ден. Това може да направи обаче само едно истинско национално правителство, създадено от Отечествения фронт. Всеки, който милее за България и иска да спаси нашите градове от разорение, трябва мило за драго да даде, за да ускори победата на Отечествения фронт.


В. Червенков

ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ — АРМИЯ НА МИРА И ДРУЖБАТА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

Червената армия си извоюва огромна популярност по четирите краища на земята със своите славни подвизи и с освободителното свое дело.

175
 

Цял свят следи с неотслабващо внимание гигантската борба на Червената армия, която все още сама носи всичката тежест на войната против германо-фашистките завоеватели. Червената армия показва на всички народи пример на беззаветна и самоотвержена борба за независимостта и свободата на своята страна.

Още в заповедта си по Червената армия от 1 май миналата година Сталин заяви: „Против германския империализъм са се обединили всички свободолюбиви народи. Техните погледи са обърнати към Съветския съюз. Геройската борба, която водят народите на нашата страна за своята свобода, чест и независимост, предизвиква възхищението на цялото прогресивно човечество.”

Думите на Сталин намират днес още по-голямо потвърждение.

Червената армия отстоява с оръжие в ръка жизнените интереси на съветските народи. Червената армия е чужда на каквито и да било завоевателни цели. Тя е възпитана в дух на уважение към независимостта и суверенитета на другите народи.

В заповедта на върховния главнокомандуващ на съветските въоръжени сили Сталин по случай двадесет и пет годишнината на Червената армия се казва:

„Червената армия е армия за защитата на мира и дружбата между народите от целия свят. Тя е създадена не за завладяване на чужди страни, а за защита на границите на Съветската страна. Червената армия винаги се е отнасяла с уважение към правата и независимостта на всички народи.”

Патриотите у нас имат дълг`а да популяризират най-широко освободителните цели на Червената армия, както и сформулираните от Сталин цели на Отечествената война на съветския народ изобщо.

„Ние нямаме и не можем да имаме — казва Сталин — такива цели като завладяване на чужди територии, покоряване на чужди народи — все едно дали става дума за европейски народи или територии, или за народи и територии в Азия, в това число и Иран. Първата наша цел е да освободим нашите територии и нашите народи от германофашисткото иго.

Ние нямаме и не можем да имаме — продължава Сталин — такива цели на войната като натрапване своята

176
 

ббля й своя режим на славянските и други поробени европейски народи, които чакат от нас помощ: Нашата цел е да помогнем на тия народи в тяхната освободителна борба против хитлеристката тирания и след това да им предоставим напълно свободно да се устроят на своята земя така, както те искат. Никаква намеса във вътрешните рабоги на другите народи!”

Ето какви са целите на Съветския съюз в сегашната война. Кой народ и кой честен човек може да каже, че тия цели не съвпадат с неговите собствени интереси?

Патриотите трябва да популяризират тия пределно ясни и справедливи цели, за да парират и разобличават гнусния поток от лъжи и измислици, който всекидневно излива у нас хитлеристката агентура, за да мъти и трови народното съзнание.

Плашилото за „болшевишката опасност”, за „болшевишката окупация” и прочее и прочее сега се размахва от управниците, пързо, защото всичките им други „аргументи” в полза на хитлеристка Германия, на която те служат, са избити от ръцете им вследствие големите победи на Червената армия и, второ, защото се надяват като крадеца, който вика „дръжте крадеца!”, да прикрият окончателното заробване на България от хитлеристите и прякото вмъкване на нашата армия във войната.

От ръцете на управниците трябва да се избие и плашилото за „болшевишката опасност”.

Съществува една опасност за България и за нашия народ. Тая опасност е хитлеризмът заедно с неговите агенти у нас. И тая опасност е смъртна опасност за нас, българите. От нея ние трябва да се избавим. И трябва да се избавим час по-скоро.


В. Червенков

ЗА НАШИТЕ ОФИЦЕРИ

Има офицери от нашата армия, които казват така: „Виждаме вече и сами, че германците — навсякъде и у нас — прокарват една грабителска политика. Съзнаваме, че русите водят справедлива Отечествена война. Съзнаваме и това, че Червената армия от ден на ден става по-силна от германската армия. Фактите го показват

177
 

по един очебиен начин. Ио при една пълна победа нй Червената армия, при пълния разгром на Хитлер, при едно коренно изменение на сегашното положение у нас няма ли ние, българските офицери, да изпаднем в немилост, да бъдем подхвърлени на преследване?”

За съжаление, подобни разсъждения не са редки между нашите офицери. Подобни разсъждения свидетелствуват за едно състояние на тревога и размисъл, което е обхванало нашето офицерство пред лицето на тежкото и опасно положение на нашата страна в обстановката на извършващия се прелом в хода на световната война в полза на англо-съветско-американската коалиция. Това състояние е понятно. То показва, че нашето офицерство търси правилния път. И дългът на патриотите, на дейците на Отечествения фронт е да се притекат на помощ на тия наши офицери, да облекчат и скъсят пътя на добирането им до самата истина. Защото навеяният страх от „болшевизма”, опасенията от враждебно отношение спрямо сегашното офицерство от страна на победилия народ е явна и коварна работа на гестаповците, на хитлеристките агенти, на заклетите врагове на България. Тия врагове неуморно тровят съзнанието на нашите офицери с фантастичните измислици относно намеренията на Отечествения фронт, за да ги отбият тъкмо от пътя на започналия се в тяхната среда процес на приближаване към Отечествения фронт.

Патриотите имат като първа своя задача да разобличат лъжите и измислиците на българските врагове в средата на нашето офицерство, да разяснят на офицерството истинското отношение на Отечествения фронт към офицерите, да ускорят по тоя начин братското единение на народ и армия, на народ и офицерство — нещо, което съставлява главното средство за спасението на България и което отдавна вече проповядва Отечественият фронт.

Дейците на Отечествения фронт имат наред с това и задачата убедително да разобличават между нашите офицери всичката лъжовност и фантастичност на „опасността”, която уж представлявала за тях лично пълната победа на Червената армия.

Пълната победа на Червената армия е спасение за нас, българите, в това число и за офицерите, а не ня-

178
 

каква си „опасност”. Защото пълната победа на Червената армия ще ни избави веднаж завинаги от опасността да бъдем поробени от хитлеризма.

Сближението между нашето офицерство и Червената армия е най-сигурната гаранция за независимостта и националната мощ на нашата армия, понеже между другото ще даде и възможност на нашите офицери да укрепят нашата армия въз основа на опита на най-съвременната и най-силна армия в света — Червената армия.

Необходимо е, щото патриотите настойчиво и неуморно да разпространяват между офицерите програмата на Отечествения фронт, да разясняват неговите национални и демократически цели. Особено е нужно да се разяснява необходимостта от пълното единство, от съюза между армията и народа, между нашите офицери и народа. Отечественият фронт е фронт на всички честни и родолюбиви българи, без разлика на социално положение и на политически възгледи. В тоя фронт нашите офицери-патриоти имат предоставено почетно място и извънредно благородна роля.

Широко трябва да разпространяват патриотите между офицерите също така и формулираните от Сталин цели на руската Отечествена война, за да имат възможност нашите офицери сами да си направят изводи за лъжливата пропаганда на хитлеристите.

Братя офицери-патриоти! Вашето място е в Отечествения фронт, който се бори да спаси България от катастрофа, да я приобщи към семейството на свободолюбивите народи, за да й осигури мирно и щастливо развитие като свободна и независима страна.


[Previous] [Next]
[Back to Index]