Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
160
23 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

ПРИВЕТ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

На Червената армия, на нейните мъжествени бойци, на славните й командири, на нейния гениален пълководец Сталин — слава!

Слава на героите — защитници на Ленинград, на Киев, на Одеса, на Севастопол, на Москва, на легендарния Сталинград!

Слава на победителите при Сталинград, на Кавказ, при Велики Луки, при Ростов, при Курск, при Ворошиловград, при Харков!

Слава на смелите воини, които пробиха блокадата на Ленинград!

Слава на руския народ и на всички съветски народи, които създадоха непоклатимата основа за победата над германо-фашистките завоеватели!

Слава на Червената армия, победоносно отстояваща честта, свободата и независимостта на своята родина против хитлеристките разбойници и вдъхновяваща поробените народи на борба против хитлеристката тирания!

Слава на нашите руски братя, на потомците на шипченските герои, които чупят сега гръбнака на хитлеристката военна машина!

Днес е двадесет и пет годишният юбилей на Червената армия.

От името на Отечествения фронт, от името на нашия народ ние изразяваме безграничната наша солидарност с великата армия на братята руси, с нейното освободително дело и се кълнем да вървим в крак с нея в бор-

160
 

бата срещу душманите и насилниците и на нашата родина — хитлеристите.

Да живее победоносната Червена армия — армията-освободителка!

Да живее вечното братство между нас, българите, и руския народ!

Братя българи!

Да вложим и ние своя дял за разгрома на обречената вече хитлеристка тирания и с това да спасим нашата родина от гибел и катастрофа!


[Previous] [Next]
[Back to Index]