Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
151
20 февруари 1943 г.
 

*  *  *

НАРОДНИЯТ ГЛАС КЪМ ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ

Народният глас, който се явява на вълната на радио София всяка вечер, на 18 този месец се обърна към на шите железничари. Поради интереса, който това обръщение представлява за железничарите, ние го възпроизвеждаме така, както сме успели да го запишем:

„Железничари! Вашият министър ви удостои със специално обръщение. От това обръщение сте видели, че неговите и на правителството грижи за вас не се състоят в облекчението на вашето тежко положение. Той нито една дума не каза за облекчението на вашето трудно положение, което през последно време се влоши още повече от полицията на Габровски и от гестапо. Не за това говори министърът в обръщението си към вас. Той не говори за отчаяното състояние, в което те доведоха железниците ни, пристанищата и корабите. Министъра го интересува съвсем друго нещо. Него и цялото правителство ги тревожите вие със своите мисли и поведение, със своето участие във всенародното възмущение и негодувание от предателството на правителството. Министърът вижда, че организацията „Труд и радост”, пропагандата на Кирков нямат никакво влияние върху вас, че тяхната фашистка пропаганда не извиква симпатии сред вас, а отвращение към предателската клика. Министърът вижда и разбира много добре, че нашите железничари са загрижени не само за своята съдба, но и за съдбата на отечеството, което предателите продадоха на Германия на разтерзание. Той иска да заличи най-ценното в човека — неговото национално чувство.

156
 

Министърът се спря върху „чуждата” пропаганда, народната, антифашистка пропаганда. Той не би се нахвърлил върху тая пропаганда, ако тя не изразяваше вашите желания и вашите възмущения. Министърът иска да ви накара да се помирите с противонародната политика. Той се мъчи да ви убеди и вие да се съгласите, че Германия, Япония и Италия воювали за сурови материали. Нима, за да бъдем нахранени със собствения си наш хляб и да бъдем сбрани от германците, те трябвало да воюват за сурови материали?

Съюзът между Англия и Русия бил „нестабилен”, каза министърът, и затова оставете настрана всяка надежда за тяхната победа, идете с Германия.

Съюзът между Англия, Америка и Русия крепне всеки ден и той ще унищожи врага на човечеството.

Дълг пред целия български народ и славянството е да сме на страната на нашите братя русите. Това ни диктуват и нашите интереси. Кой друг ще ни помогне да се освободим от германското робство, ако не се присъединим към враговете на германския империализъм? Всички славянски народи са на страната на великите сили. Само ние, България, сме на страната на враговете на слевян-ството.

Железничари, моряци и телеграфо-пощенци! Министърът ви кани да обявите война на народната антифашистка пропаганда. Отговорете с усилване на разпространението на народната пропаганда!

Железничари, телеграфо пощенци и моряци! Във вашите ръце се намира остро оръжие. Пуснете го по-смело в борбата срещу врага! Спирайте неговите съобщения и превозвания!”

Чухте обръщението на Народния глас, който се явява на вълната на радио София, към железничарите.


[Previous] [Next]
[Back to Index]