Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
144
17 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

ЗА ЮБИЛЕЯ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

Народна младеж!

Демонстрирай по всевъзможни начини своята солидарност с освободителното дело на Червената армия! Дай израз на своята готовност и решимост да се бориш срещу хитлеристките завоеватели в крак с Червената армия!

Отрупай Народното събрание, пощата, редакциите на вестниците с поздравителни писма до Червената армия, с лозунгите на Отечествения фронт! Разпространявайте в градове и села, навсякъде, по най различни начини тия спасителни лозунги! Нека 23 февруари — славният юбилей на Червената армия — стане боен ден за нашия народ:

за незабавно скъсване с хитлеристка Германия и фашистка Италия;

за анулиране на престъпния акт от 12 декември 1941 година, с който царборисовите управници обявиха с нищо непредизвиканото състояние на война срещу Англия и Америка;

за незабавно прекратяване на провокациите и на калната клеветническа кампания спрямо велика Русия;

за незабавното оттегляне на нашите войски от Сърбия и Босна, а така също и от Гърция!

Братя!

Подемете по цялата страна горещия зов на Отечествения фронт към всенародна демонстрация на българската солидарност и вечна дружба с руския народ и

147
 

неговата победоносна Червена армия по случай нейния четвъртвековен юбилей!

Пламенни млади и стари патриоти! Да вложим и ние своя дял в разгрома на хитлеристките разбойници! Нито един войник, нито една стотинка за грабителската и вече проиграна хитлеристка война! Нека германците сами водят своята тотална война и сами се сгромолясат в пропастта! А за нас, българите, сега е най-сгодният момент, за да скъсеме с Германия, да се спгсим от войната и катастрофата, като се приобщим към семейството на свободолюбивите народи, в първите редове на които върви велика и братска, Русия.

Вън германците от България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]