Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
138
15 февруари 1943 г.
 

В. Червенков

ХРИСТО ЛУКОВ

За Христо Луков най-много сълзи проливат в Берлин. От Берлин и бързат да пуснат изтърканата формула за „комунистически атентат”, за да забулят, първо, същината на убийството на Луков и, второ, да използуват убийството за нови противосъветски провокации у нас. Не е случайно това обстоятелство. Хитлеристите изгубиха ецно свое сляпо оръдие, върху което възлагаха големи надежди. Кой у нас не знае, че генерал Христо Луков беше главатарят на заговорниците от хитлеристката агентура № 2, че неговата квартира беше центърът на ония, които конкурират с правителството в лакейската си служба на Хитлер, в предателството си към върховните интереси на България? Че Христо Луков беше един от най-яростните глашатаи на разбойническата война против братска Русия?

Фактът, че хитлеристките агенти-съперници започват помежду си да се избиват, показва ясно в каква задънена улица са попаднали вследствие своите предателски дела по отношение интересите на нашата родина.

Съперниците на Христо Луков от правителствения лагер му устройват днес „тържествено” погребение.

Нашият народ го проклина навеки като изменник на родината. Не е далеч денят, когато за всички свои престъпления ще бъдат изправени да отговарят и тия, които днес „тържествено” погребват предателя Христо

135
 

Луков — неговите съперници и конкуренти от хитлеристката агентура № 1, сгрупирани около Филов.

А на новите хитлеристки противоруски провокации нашият народ ще противопостави своята несломима воля и борба да се отърве час по-скоро от всички хитлеристки наемници, за да спаси себе си и родината от германския грабеж, от войната и катастрофата.


[Previous] [Next]
[Back to Index]